MIKULÁŠ aneb Nebe, Peklo, Ráj 2018 - registrace až koncem listopadu
Z důvodu zvýšeného zájmu jsme pro Vás opět letos připravili jednoduchý registrační formulář, ve kterém si můžete naplánovat Vaší návštěvu Mikuláše.
Registrace pro veřejnost bude spuštěna až po naplnění dětmi z Klíčku, ze školy Záškoly a školy Mandaly.
Cena pro registrované: 80 Kč/dítě
Cena pro neregistrované: 120 Kč*/dítě
Pokud chcete dítěti předat nadílku vezměte jí sebou. Předáte ji pak při vážení andělovi u Sv.Petra.
Pokud máte více dětí, prosím zaregistrujte každé zvlášť.
(*) Vzhledem k omezené kapacitě "Klíčku" nelze na pozdní příchozí brát zřetel, proto prosím dbejte času registrace.

 
,