Děkujeme Tesco za podporu projektu v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme

01.11.2018 12:47

 

Hlasováním v programu - Vy rozhodujete, my pomáháme, jsme od Tesca získali na naši propagaci 16 000,- korun. Za něž jsme nechali vyhotovit kelímky, které nejen propagují Klíček, ale hlavně šetří přírodu.

Cíl tohoto projektu byl splněn vyrobením vratných kelímků s naším logem. Ihned jsme jich využili pro naší propagaci a ušetření velkého množství  jinak použitého plastu na velké akci “oslav Sv. Václava”. Velké množství kelímků nám stále zbylo, a tak můžeme tuto naši propagaci, která je šetrná k přírodě opakovat na dalších akcích pro veřejnost.