Globe

05.04.2019 00:15

 

GLOBE program Vám nabízí možnost, jak jednoduše a zajímavě poznat prostředí v okolí Vaší školy a jak přispět ke zlepšení jeho kvality.

GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, který podporuje u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy a rozvíjí metody badatelsky orientovaného vyučování. Žáci pozorují a zkoumají životní prostředí pomocí praktických postupů a využívají výsledky svého bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů v okolí své školy. Data naměřená žáky slouží vědcům k ověřování hypotéz a modelů a prostřednictvím mezinárodní databáze jsou k dispozici i široké veřejnosti. Do programu je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů.

 

S využitím jednoduchých výzkumných metod žáci

sledují vývoj počasí a měří meteorologické ukazatele

měří kvalitu vody v tocích a nádržích 

pozorují změny v přírodě v průběhu roku

mapují druhy porostů a určují biometrické parametry vegetace 

zkoumají půdy a jejich vlastnosti

 

Výsledky svých pozorování a měření pak žáci dále využívají:

  • získaná data vyhodnocují, zpracovávají a interpretují, hledají souvislosti mezi nimi
  • svoje výsledky zpracovávají do prezentací a představujíostatním solužákům i veřejnosti
  • výsledky výzkumu využívají při realizaci projektů zaměřených na řešení problému životního prostředí
  • získaná data odesílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA, NOAA a NSF a výsledky jsou dostupné veřejnosti na www.globe.gov. Zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití.

Náročnost programu si škola určuje sama volbou vhodných měření ze sady připravených protokolů.

Doporučený věk žáků: 2. stupeň ZŠ a SŠ