Výpravy do přírody - celoroční přírodovědně - badatelská EVVO soutěž 2021/2022 pro ZŠ

14.09.2021 12:08

celoroční přírodovědně - badatelská soutěž pro 2 - 4 třídu ZŠ "Výpravy do přírody".

Každý měsíc od nás přihlášená třída dostanete e-mailem úkoly, které žáci zavedou ven do přírody  nebo dostanou "úkol na doma" – během kterého budou mít za úkol najít přírodniny, se kterými budou následně dle zadání pracovat ve třídě. Úkoly budou nenáročné, neměly by pedagogům zabrat více jak 2 vyučovací hodiny měsíčně. Vypracované úkolu pedagog vyfotí nebo nám pošle emailem vyplněný pracovní list. Jako body budou žáci získávat samolepky, které si budou lepit do vyrobeného herního plánku.

Cena za přihlášenou třídu/tým je - 1500,- Kč.
Více informací najdete v přiloženém letáčku a pravidlech soutěže.

Tímto Vás prosím o předání informací o soutěži pedagogům 2 - 4 třídy, popřípadě vychovatelům ve školní družině.

prihlaska.pdf (220919)
pravidla_souteze.pdf (568430)
letacek_soutez.pdf (634854)