Ekoklub Klíček

Zážitkové vzdělávací  programy v Rodinném klubu Klíček z.s. 

nabídka  EVVO programů pro MŠ a ZŠ -

ENVIRONMENTÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY pro mateřské a základní školy

O nás:   

Jsme spolek, který vznikl v roce 2012 za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi ve zdravém životním stylu, a hlavně v souladu s přírodou. Hlavní důraz klademe na maximální trávení volného času dětí v přírodě a s tím spojené získávání zážitků a prožitků. Od roku 2018 jsme certifikovaný lesní klub od ALMŠ. Zahrada je certifikovaná Ukázková přírodní zahrada a od 2022 máme titul Živá zahrada od ČSOP.

 

Výukové programy:

Nabízíme ucelené vzdělávací programy, které realizujeme v prostorách naší rozlehlé zahrady a v blízkém okolí lužních lesů. Jedná se o dopolední zážitkové bloky zaměřené na různá témata, které lze hradit využitím šablon. Programy jsou sestaveny pro skupinu v počtu 15ti dětí/žáků/. V případě většího počtu dětí/žáků v jedné skupině/třídě, je nutné takový kolektiv rozdělit na dvě skupiny. V případě dělení kolektivu na 2 skupiny je nutný doprovod dvou pedagogů. Domluva individuální.

Více zde: https://www.boleslavskyklicek.cz/ekoklub/

soutezevvo@rodinnyklubklicek.cz