Projekty -naše či v kterých jsme zapojeni

Den Země
Zahrady Klíček
Polabská Geostezka
Komunitní pec na chleba
Gengel-staré odrůdy
Živá zahrada
KPZ - komunitou podporované zemědělství
Fairtradová snídaně
To je hlína