Zahrady Klíček

Projekt  Zahrady Klíček získal finanční podporu Nadace Partnerství v grantovém programu Zelené oázy v roce 2017.
Grantový příspěvek byl schválen ve výši 116 520 Kč.

Projekt  umožnil zkrášlení zahrady residence a její další využití pro děti, komunitu a veřejnost

Po schválení projektové dokumentace městem a památkářů, začla úprava zahrady.

Cílem projektu bylo vytvořit základní koncept využívání zahrady a vybudovat několik klíčových prvků zahrady, tak aby umožnila následující využití:

-          Úprava zahrady – obnova teras

-          Pěstební vyvýšené záhonky a bylinková komunitní zahrádka 

-           Možnost zážitkovou formou  „učit“ a vysvětlovat vztahy k přírodě, pěstování a využívání plodů a jejich zpracování 

-          vytvořit zázemí pro environmentální programy a výuku. Umožní praktické ukázky – využití vody v přírodě, pěstební ukázky. Život hmyzu, ptáků a dalších živočichů v přírodě.  

-          stala se místem setkávání pro komunitu členů spolku. Možnost získat informace o kompostování, pěstování bylin a jedlých keřů, předávání zkušeností s využíváním přírodních prostředků na bázi rostlinné jíchy a prostředků pro ochranu rostlin a semenaření původních odrůd - Gengel 

-          Zapojení škol  (např ZŠ, Střední zemědělská škola)

-          Vytvoření metodické publikace pro děti 1.stupně ZŠ a MŠ „Pečujeme o zahrádku“ a „Jak na kompost“

Projekt byl realizován členy spolku,  dětmi a dalšími dobrovolníky z řad místních  neziskových organizací. Všem dobrovolníkům a zapojeným velice děkujeme.

 

KE STAŽENÍ: BROŽURY

Fotodokumentace projektu

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.“

Děkujeme také městu Brandýs nad Labem –Stará Boleslav za pronájem části zahrady vhodné k realizaci programu.

Návrh realizace teras.