Grant SFŽP projekt Přírodní zahrada 2021

projekt "Přírodní zahrada Klíček" s registračním číslem "1190700292"

Popis - Záměrem projektu bylo  zkvalitnění našich stávajících služeb lesního klubu formou zlepšení a rozšíření prvků na zahradě, kde nabízíme naše služby. Naším záměrem bylo vybudovat nové přírodní herní edukativní prvky (pořízení vodních výukových prvků, pozorovatelny, motýlí budky, krmítko pro veverky, atd.), rozšířit a vylepšit ty stávající (oprava hmatové stezky) a tím zlepšit kvalitu našich služeb lesního klubu. Dále chceme zkvalitnit a rozšířit nabídku EVVO programů zakoupením nových didaktických pomůcek pro děti, které navštěvují náš spolek (lesní klub, dětské skupiny i lesní družina pro školní děti prvního stupně). Protože zahradu obstaráváme sami, rádi bychom zafinancovali skrze tento projekt nákup vybavení a pomůcek pro péči o zahradu.

Projekt jsme financovali v době jeho realizace z vlastních zdrojů a jeho následné financování ve fázi údržby a péče o zahradu zajistíme jak z vlastních zdrojů (finančně opět z peněz získaných, ale v největším podílu to bude prostřednictvím dobrovolné práce všech členů spolku, či dalších jinak zapojených do naší spolupráce), tak i jistá část údržby bude zajištěna a financována ze strany města jakožto majitele zahrady, jehož zájmem je udržitelnost tohoto projektu. Rádi bychom dále v zahradách postupně obnovili starý ovocný sad. V rámci naší péče o zahradu se snažíme každým rokem o její zlepšení. Zahrada je celoročně využívána. Ve školním roce v měsících září-červen zahradu využívají děti navštěvující naše 2 dětské skupiny, 2 lesní kluby a odpolední lesní klub pro děti z místních ZŠ. Jedná se tedy o každodenní využívání všech prvků na zahradě cca. 55 dětmi. Dle našeho ŠVP, je naším primárním záměrem, aby děti trávily co nejvíce času venku (hrály si, osvojovaly si dovednosti, vzdělávaly se,...) a využívaly venkovní prostředí (zejména pak zahradu s jejími prvky). Pracujeme s rytmem roku ze kterého vychází činnosti související s našimi tradicemi, přírodními cykly a péčí o zahradu (jaro - úklid zahrady, setí, pozorování probouzení přírody, atd.,; léto - sklízení a zpracování úrody, péče o zahradu - plevelení, zalévání; podzim - sklízení a zpracování podzimních plodů, zimování zahrady, péče o zvířata - stavby přírodních úkrytů; zima: pozorování přírody - stopování zvěře, krmení ptactva, vaření na ohni, atd.). Během školního roku září - červen nabízíme rovněž veřejnosti naše EVVO programy, které navštěvují v průběhu celého šk. roku a rovněž vychází z ročního cyklu. O prázdninách červenec - srpen je zahrada využita pro účely vedení příměstských táborů, které jsou zaměřeny rovněž na různé tradice, přírodu a pobyt v ní. Každé léto pořádáme 8 táborů s celkovou kapacitou 150 dětí. Touto celoroční systematickou prací s dětmi a lektory, chceme prohlubovat vztah dětí i jejich rodičů k přírodě, zodpovědnosti svého chování vůči ní, prohloubení znalostí a vědomostí o ní a o našich tradicích. Tím pomoci "vychovávat" vědomé bytosti se vztahem k přírodě.

 

participace - Brigády členů spolku, lektorů a dobrovolníků 

 https://photos.app.goo.gl/DFds6n5ER1v2Y8yWA

https://photos.app.goo.gl/rFuT9xY7NEF3C4Z6A

Díky grantu SFŽP jsme se také přiblížili a následně splnili podmínky pro certifikaci Ukázkové přírodní zahrady

https://www.boleslavskyklicek.cz/ukazkova-prirodni-zahrada-klicek/

„Tento projekt je spolufinancován
 
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě 

 rozhodnutí ministra životního prostředí.“ 

Celkové způsobilé výdaje: 191 244 Kč 

Výše příspěvku SFŽP ČR: 160 083  Kč 

Výše příspěvku žadatele 31 161 Kč