Akce

Blížící se akce:
 
17.11. Vladivojna - 20:00 v kině Brandýs
25.11. 2018 Divadlo pro děti toy Machine- Betlém
5.12. 2018 Mikuláš aneb Nebe peklo ráj - registrace bude koncem listopadu možná pro veřejnost. Vzhledem k velkému počtu dětí zapojených rodičů -členů Klíčku, Záškoly a Mandaly, bude pro veřejnost omezen vstup pouze na nějaké časy (pravděpodobně 18.00, 18.30h)
 
17.2. 2019 Masopust v Klíčku
28.4. 2019 Oslava Dne Země
12.5.2019 Férová snídaně na zahradě Klíčku
18.5. 2019 Zahradní slavnost - knižní blešák a Restaurant day
28.9. 2019 Středověký Svatováclavský jarmark
5.12.2019 Mikuláš v Klíčku
------------
nové environmentální programy-
 

ZAHRADA VŠEMI SMYSLY

Cílová skupina: 1. a 2. třída ZŠ

Doba trvání: 120 minut (60 min výukový program a 60 min praktická část)

Popis programu: Během tří návštěv se děti dozví, jaké druhy zeleniny, bylin a jedlých plodů se u nás pěstují, a co potřebují, aby dobře rostly, voněly a chutnaly. Také se dozví o výhodách smíšených záhonků – některé rostlinky se kamarádí, rostou vedle sebe rády! Dále se seznámí s užitečnými živočichy na zahrádce a naučí se, jak tyto živáčky na zahrádku přilákat.

V praktické části si vyzkouší některé z přírodě blízkých metod péče o zahrádku, výrobu jíchy nebo ochutnají jedlé poklady klíčkovské zahrady.

 Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda.

Doba realizace: duben – červen (vždy ve čtvrtek dopoledne/odpoledne dle domluvy).

Každý měsíc bude jedna návštěva. Je nutné absolvovat všechny tři návštěvy, program na sebe navazuje.
Cena na žáka:  80,- Kč (za každou návštěvu)

 

 

OD SEMÍNKA K CHLEBU

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ.

Doba trvání: 90 minut.

Popis programu: Během programu se děti nejprve seznámí se základními obilovinami, poté si vysvětlí rozdíl mezi způsobem získávání mouky v minulosti a v dnešní moderní době. Nakonec si umelou vlastní mouku, ze které si upečou chlebové placky, které si namažou vlastnoručně vyrobeným máslem.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a jeho svět

Cena na žáka:  40,- Kč

  Fotka uživatele Rodinný klub Klíček. Fotka uživatele Rodinný klub Klíček.