Akce

Blížící se akce, kterých se účastníme nebo je pořádáme:
 
Zahradní slavnost - knižní blešák a Restaurant day
sobota 21. 5. 2022 13.30 až 18.00h, Zahrada Staroboleslavské rezidence, M. Švabinského 371, Stará
Boleslav
Autorská čtení, hudební vystoupení, tematické workshopy, velmi oblíbený knižní bazar, mezinárodní
festival domácích jídel Restaurant day.
4.9.2022 Free festival v Panské - střílení z luku
 
středa 28. 9. 2022 11.00 až 17.00 - Středověký svatováclavský jarmark
Pro návštěvníky malé i velké jsou k vidění ukázky řemesel a dobových her, připraveny jsou dílny pro
děti, občerstvení a stánky s prodejem řemeslných výrobků.
 
Pečení v peci - informace na fcb
Příměstské tábory
EVVO programy pro MŠ a ZŠ více ZDE