Akce

Blížící se akce:
 
10.3. 2019 Toy Machine - Tři prasátka
12.3. Mgr. Pavel Kraemer PhD. - Inovativní vzdělávání - Klíček
11.4. 2019 David Vávra - Šumný Brandýs - muzeum Brandýs)
28.4. 2019 Oslava Dne Země -Cestou k sobě-sta(te)čnosti - Klíček zahrada
12.5.2019 Férová snídaně na zahradě Klíčku
18.5. 2019 Zahradní slavnost - knižní blešák a Restaurant day na zahradě Klíčku
28.9. 2019 Středověký Svatováclavský jarmark na zahradě
5.12.2019 Mikuláš v Klíčku na zahradě
------------
nové environmentální programy-
 

ZAHRADA VŠEMI SMYSLY

Cílová skupina: 1. a 2. třída ZŠ

Doba trvání: 120 minut (60 min výukový program a 60 min praktická část)

Popis programu: Během tří návštěv se děti dozví, jaké druhy zeleniny, bylin a jedlých plodů se u nás pěstují, a co potřebují, aby dobře rostly, voněly a chutnaly. Také se dozví o výhodách smíšených záhonků – některé rostlinky se kamarádí, rostou vedle sebe rády! Dále se seznámí s užitečnými živočichy na zahrádce a naučí se, jak tyto živáčky na zahrádku přilákat.

V praktické části si vyzkouší některé z přírodě blízkých metod péče o zahrádku, výrobu jíchy nebo ochutnají jedlé poklady klíčkovské zahrady.

 Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda.

Doba realizace: duben – červen (vždy ve čtvrtek dopoledne/odpoledne dle domluvy).

Každý měsíc bude jedna návštěva. Je nutné absolvovat všechny tři návštěvy, program na sebe navazuje.
Cena na žáka:  80,- Kč (za každou návštěvu)

 

 

OD SEMÍNKA K CHLEBU

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ.

Doba trvání: 90 minut.

Popis programu: Během programu se děti nejprve seznámí se základními obilovinami, poté si vysvětlí rozdíl mezi způsobem získávání mouky v minulosti a v dnešní moderní době. Nakonec si umelou vlastní mouku, ze které si upečou chlebové placky, které si namažou vlastnoručně vyrobeným máslem.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a jeho svět

Cena na žáka:  40,- Kč

  Fotka uživatele Rodinný klub Klíček. Fotka uživatele Rodinný klub Klíček.