Nabídka programů EVVO pro MŠ a ZŠ

15.03.2022 22:05
 

Projektový den za 2800,- 15 dětí (prostřednictvím šablon přes MAS), každé další dítě 140,- kč navíc

Doporučujeme:

Na dobu žní (září/říjen) :

 

OD SEMÍNKA K CHLEBU

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ.

Popis programu: Během programu se děti nejprve seznámí se základními obilovinami, poté si vysvětlí rozdíl mezi způsobem získávání mouky v minulosti a v dnešní moderní době. Nakonec si umelou vlastní mouku, ze které si upečou chlebové placky, které si namažou vlastnoručně vyrobeným máslem.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a jeho svět

 

CESTA DO PRAVĚKU

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

Popis programu: Během tohoto výukového programu se společně vydáme po stopách dinosaurů. Seznámíme se s nejrůznějšími druhy těchto vymřelých živočichů. Pokusíme se některé vystopovat a vyzkoušíme si práci archeologa při odkrývání dinosauřích koster.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a jeho svět


U DĚDEČKA NA STATKU
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Popis programu: Děti se pomocí pohádky dostanou na vesnický statek. Společně nahlédneme pomocí herna dvůr, do chléva, do stáje, ale i na okolní pole. Povíme si, jaký je rozdíl mezi zvířaty domácími a divokými a jaké produkty se na statku vytváří. Také si něco vyrobíme a ochutnáme. (Vše je formou hry, opravdová zvířata a statek bohužel v Klíčku nejsou)
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a jeho svět

 

ZAHRADA VŠEMI SMYSLY

Cílová skupina: 1. a 2. třída ZŠ

Doba trvání: 120 minut (60 min výukový program a 60 min praktická část) 

Popis programu: Během návštěvy se děti dozví, jaké druhy zeleniny, bylin a jedlých plodů se u nás pěstují, a co potřebují, aby dobře rostly, voněly a chutnaly. Také se dozví o výhodách smíšených záhonků – některé rostlinky se kamarádí, rostou vedle sebe rády! Dále se seznámí s užitečnými živočichy na zahrádce a naučí se, jak tyto živáčky na zahrádku přilákat.

V praktické části si vyzkouší některé z přírodě blízkých metod péče o zahrádku, výrobu jíchy nebo ochutnají jedlé poklady klíčkovské zahrady.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda.

Doba realizace: duben – červen (vždy ve čtvrtek dopoledne/odpoledne dle domluvy).

 

JAK TO CHODÍ U MRAVENCŮ

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

Doba trvání: 60 minut

Popis programu: Děti se formou her blíže seznámí s životem mravenců. Dozvědí se, jak to chodí v mraveništi, jak se mravenci orientují, jakou preferují potravu nebo jaké mají nepřátele. Seznámí se s některými zajímavými druhy mravenců a jejich nezvyklým obydlím, které se našemu známému mraveništi z jehličí vůbec nepodobají.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

   

KOUZELNÝ LES
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Doba trvání: 60 minut
Popis programu: Děti se formou her blíže seznámí s lesem a jeho obyvateli. Řekneme si, jak se v lese chovat a co lesu a jeho obyvatelům škodí. Zkusíme se naučit poznávat některé stromy, keře a rostliny. Povíme si něco o lesních zvířátkách. Zjistíme, že les je veliký dům s mnoha patry, kde v každém patře někdo bydlí.
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

CO SE DĚJE V TRÁVĚ
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Popis programu: Cílem programu je děti seznámit s životem na louce a jejími obyvateli. Děti se seznámí s vybranými druhy hmyzu a lučními rostlinami. Zaposlouchají se do zvuků noční louky a pokusí se rozpoznat podle hlasu či zvuku dané zvíře. Za příznivého počasí může být program rozšířen o budování pastí na hmyz a návštěvu louky.
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda
 

NA SLOVÍČKO U VODNÍKA

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Popis programu: Cílem programu je děti formou her seznámit s vodním prostředím, s tím, co ve vodě žije, a jak zachovat vodu čistou pro vodní organismy. Řekneme si o důležitosti vody pro rostliny a živočichy. Seznámíme se s koloběhem a množstvím vody na Zemi.  Děti si také samy vyzkouší některé drobné pokusy s vodou. Na těchto jednoduchých pokusech ukážeme problematiku znečištění vody. Za příznivého počasí může být program rozšířen o průzkum tůně u lesního klubu Klíček.
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

Popis programu: Během programu se zaměříme na naše nejznámější druhy ptáků. Řekneme si, jaký ptáček u nás na zimu zůstává, a který naopak odlétá do teplých krajů. Pokusíme se sledovat ptáky pomocí dalekohledů. Nakonec se zaposloucháme do ptačího zpěvu a pokusíme rozeznat hlas vybraných druhů ptáků.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

VČELKA SLUNĚNKA
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Popis programu: Co dělají včeličky na jaře? Jak se pyl promění v med? Představíme si fascinující svět včel, za cestou k medu nás provede včelka Sluněnka. Děti se seznámí s tradičním včelařským řemeslem, poznají, co je plástev, i kdo jsou včelky dělnice a co dělá v úlu včelí královna.  Přivoní si k pravé včelí plástvi, ochutnají  pravý včelí med. 
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

Dále:

JARO MEZI STROMY ANEB JARNÍ PROCHÁZKA DO LUŽNÍHO LESA
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Popis programu: Program je zaměřen na téma jaro a na procesy probíhající v tomto ročním období. Děti si nejprve vyrobí miniatlasy květin a stromů kvetoucích na jaře. Potom se vydají na krátkou procházku do lužního lesa Hluchova.  Miniatlasy budou mít po celou dobu programu s sebou a společně s lektorem se pokusí nalezené květiny a stromy určit. Dále se dozví zajímavosti o mláďatech lesních zvířat, o životě lesních mravenců a zaposlouchají se do hlasů lesních ptáků. Také se seznámí s jarem u rybníka a na louce. Program se realizuje pouze na jaře. Doporučujeme vhodnou obuv a oblečení.
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

ŽABÍ SVĚT

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

Popis programu: Během programu se budeme věnovat světu žab. Seznámíme se s našimi nejznámějšími druhy, o každém si řekneme několik zajímavostí. Pokusíme se rozeznat kvákání žab od hlasových projevů jiných živočichů. Samozřejmě si na žabičky i zahrajeme v několika hrách!

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

TŘÍDÍME – MÁ TO SMYSL!
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Doba trvání: 90 minut
Popis programu: Cílem programu je seznámit děti se správným tříděním odpadu a jeho recyklací. Vyzkouší si, jak správně umí třídit odpad. Pomocí pohádky se dozví, jaký může mít dopad budování skládek ve volné přírodě. V závěru programu si vytvoří malý výrobek (každé dítě si na program přinese malou plastovou lahev).
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

VODA PRO ŽIVOT
Cílová skupina: 3. – 6. třída ZŠ
Doba trvání: 90 minut

Popis programu: Cílem programu je děti formou her seznámit s velkým a malým koloběhem vody, s tím, co ve vodě žije, a proč vodu nutně potřebujeme k životu. Jak je voda důležitá pro rostliny a živočichy. Řekneme si, kde se voda bere, kam mizí, kolik a kde jí vlastně na Zemi je a v jaké formě. Děti si také samy vyzkouší některé drobné pokusy s vodou, aby se seznámily s problematiku znečištění vody.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Multikulturní výchova / Osobnostní a sociální výchova / Výchova demokratického občana / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

Doba trvání: 60 minut

Popis programu: Děti se dozvědí, jak zvířata přežívají zimu. Seznámí se s druhy živočichů, které přes zimu spí a kteří naopak tráví zimu aktivně. Nezapomeneme ani na ptáky, kteří odlétají do teplých krajin. Pro ptáky, kteří zimu tráví u nás, si vyrobíme společně speciální lojové koule. Které si odnesete sebou do školky, abyste ptáčky mohli ve školce pozorovat.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

Jednotlivé ceny za programy:

projektový den 2800,- 15 dětí (prostřednictvím šablon přes MAS), s případnými materiály k odnesení cena vyšší, taktéž + každé další dítě 140,-kč navíc.

Cena bez šablon - za dítě/žáka/studenta/ za jeden výukový program v délce:

60 min činí 70 Kč

90 min činí 110 Kč

120 min činí 140 Kč

Program vám bude zaslán fakturou po proběhnutí programu objednaného/reálného počtu dětí (či jinak po osobní domluvě)

Smlouvu vám podepíšeme po ukončení programu.

 

Jak si program objednat?:

Objednávky zasílejte prostřednictvím emailu na adresu: EVP@rodinnyklubklicek.cz

 či popř klubklicek@gmail.com

Do objednávky uveďte: o jaký program máte zájem, pro jakou věkovou kategorii, pro jak velkou skupinu, jaký termín preferujete a uveďte telefonní kontakt.

 

Storno objednávky:

Objednávky rušte minimálně týden před plánovaným datem konání. Storno objednávky proveďte na email:EVP@rodinnyklubklicek.cz

Do zprávy uveďte termín a název programu, který rušíte. V případě zrušení termínu méně než týden před termínem objednaného programem účtujeme storno poplatek ve výši 10% z domluvené ceny. V případě zrušení objednávky do 48 hodin před termínem programu účtujeme storno poplatek ve výši 50% z domluvené ceny.

 

Fotodokumentace:

Fotografie pořízené během výukových programů a akcí pro veřejnost mohou být použity k propagaci.

 

Kde nás najdete:

Rodinný klub Klíček z.s.

M. Švabinského 371, 25001 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

web: https://www.boleslavskyklicek.cz/

 

Autobusem lze přijet až k zastávce U brány (ze strany z Brandýsa i ze strany z Boleslavi od dálnice- to je zastávka hned před Klíčkem), autobus musí poté čekat někde jinde (např. autobusové nádraží), zastávky jsou na hlavní spojnici mezi Brandýsem a Boleslaví