Nabídka programů EVVO pro MŠ a ZŠ

22.08.2019 22:05

ZAHRADA VŠEMI SMYSLY

Cílová skupina: 1. a 2. třída ZŠ

Doba trvání: 120 minut (60 min výukový program a 60 min praktická část)

Popis programu: Během tří návštěv se děti dozví, jaké druhy zeleniny, bylin a jedlých plodů se u nás pěstují, a co potřebují, aby dobře rostly, voněly a chutnaly. Také se dozví o výhodách smíšených záhonků – některé rostlinky se kamarádí, rostou vedle sebe rády! Dále se seznámí s užitečnými živočichy na zahrádce a naučí se, jak tyto živáčky na zahrádku přilákat.

V praktické části si vyzkouší některé z přírodě blízkých metod péče o zahrádku, výrobu jíchy nebo ochutnají jedlé poklady klíčkovské zahrady.

 Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda.

Doba realizace: duben – červen (vždy ve čtvrtek dopoledne/odpoledne dle domluvy).

Každý měsíc bude jedna návštěva. Je nutné absolvovat všechny tři návštěvy, program na sebe navazuje.
Cena na žáka:  100,- Kč (za každou návštěvu)

 

 

OD SEMÍNKA K CHLEBU

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ.

Doba trvání: 90 minut.

Popis programu: Během programu se děti nejprve seznámí se základními obilovinami, poté si vysvětlí rozdíl mezi způsobem získávání mouky v minulosti a v dnešní moderní době. Nakonec si umelou vlastní mouku, ze které si upečou chlebové placky, které si namažou vlastnoručně vyrobeným máslem.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a jeho svět

Cena na žáka:  80,- Kč

 

CESTA DO PRAVĚKU

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

Doba trvání: 60 minut

Popis programu: Během tohoto výukového programu se společně vydáme po stopách dinosaurů. Seznámíme se s nejrůznějšími druhy těchto vymřelých živočichů. Pokusíme se některé vystopovat a vyzkoušíme si práci archeologa při odkrývání dinosauřích koster.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a jeho svět

Cena na žáka:  50,- Kč

 

 

JAK TO CHODÍ U MRAVENCŮ

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

Doba trvání: 60 minut

Popis programu: Děti se formou her blíže seznámí s životem mravenců. Dozvědí se, jak to chodí v mraveništi, jak se mravenci orientují, jakou preferují potravu nebo jaké mají nepřátelé. Seznámí se s některými zajímavými druhy mravenců a jejich nezvyklým obydlím, které se našemu známému mraveništi z jehličí vůbec nepodobají.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

Cena:  50,- Kč

 

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

Doba trvání: 60 minut

Popis programu: Děti se dozvědí, jak zvířata přežívají zimu. Seznámí se s druhy živočichů, které přes zimu spí a kteří naopak tráví zimu aktivně. Nezapomeneme ani na ptáky, kteří odlétají do teplých krajin. Pro ptáky, kteří zimu tráví u nás, si vyrobíme společně speciální lojové koule. Které si odnesete sebou do školky, aby jste ptáčky mohli ve školce pozorovat.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

Cena:  50,- Kč

 

ŽABÍ SVĚT

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

Doba trvání: 60 minut

Popis programu: Během programu se budeme věnovat světu žab. Seznámíme se s našimi nejznámějšími druhy, o každém si řekneme několik zajímavostí. Pokusíme se rozeznat kvákání žab od hlasových projevů jiných živočichů. Samozřejmě si na žabičky zahrajeme a nezapomeneme si také jako žabičky pořádně „zakvákát“. 

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

Cena: 50,- Kč

 

VŠECHNO LÍTÁ, CO MÁ PEŘÍ

Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

Doba trvání: 60 minut

Popis programu: Během programu se zaměříme na naše nejznámější druhy ptáků. Řekneme si, jaký ptáček u nás na zimu zůstává, a který naopak odlétá do teplých krajů. Pokusíme se sledovat ptáky pomocí dalekohledů. Nakonec se zaposloucháme do ptačího zpěvu a pokusíme rozeznat hlas vybraných druhů ptáků.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

Cena:  50,- Kč

 

KOUZELNÝ LES
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Doba trvání: 60 minut
Popis programu: Děti se formou her blíže seznámí s lesem a jeho obyvateli. Řekneme si, jak se v lese chovat a co lesu a jeho obyvatelům škodí. Zkusíme se naučit poznávat některé stromy, keře a rostliny. Povíme si něco o lesních zvířátkách. Zjistíme, že les je veliký dům s mnoha patry, kde v každém patře někdo bydlí.
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda
Cena:  50,- Kč

U DĚDEČKA NA STATKU
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Doba trvání: 90 minut
Popis programu: Děti se pomocí pohádky dostanou na vesnický statek. Společně nahlédneme na dvůr, do chléva, do stáje, ale i na okolní pole. Povíme si, jaký je rozdíl mezi zvířaty domácími a divokými a jaké produkty se na statku vytváří. Také si něco vyrobíme a ochutnáme.
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a jeho svět
Cena na žáka:  50,- Kč


NA SLOVÍČKO U VODNÍKA
Cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ
Doba trvání: 60minut/90 minut
Popis programu: Cílem programu je děti formou her seznámit s vodním prostředím, s tím, co ve vodě žije, a proč vodu nutně potřebujeme k životu. Jak je voda důležitá pro rostliny a živočichy. Řekneme si, kde se voda bere, kam mizí, kolik a kde jí vlastně na zemi je a v jaké formě.  Děti si také samy vyzkouší některé drobné pokusy s vodou. Na jednoduchých pokusech ukážeme problematiku znečištění vody. Za příznivého počasí může být program rozšířen o průzkum tůně.
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda
Cena na žáka: 50,- Kč


CO SE DĚJE V TRÁVĚ
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Doba trvání: 60 minut/90 minut
Popis programu: Cílem programu je děti seznámit s životem na louce a jejími obyvateli. Děti se seznámí s vybranými druhy hmyzu a lučními rostlinami. Zaposlouchají se do zvuků noční louky a pokusí se rozpoznat podle hlasu/zvuku dané zvíře. Za příznivého počasí může být program rozšířen a budování pastí na hmyz a návštěvu louky.
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda
Cena na žáka: 50,- Kč

 

TŘÍDÍME – MÁ TO SMYSL!
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Doba trvání: 90 minut
Popis programu: Cílem programu je seznámit děti se správným tříděním odpadu a jeho recyklací. Vyzkouší si, jak správně umí třídit odpad. Pomocí pohádky se dozví, jaký může mít dopad budování skládek ve volné přírodě. V závěru programu si vytvoří malý výrobek (každé dítě si na program přinese malou plastovou lahev).
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda
Cena na žáka: 50,- Kč

 

VČELKA SLUNĚNKA
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Doba trvání: 90 minut
Popis programu: Co dělají včeličky na jaře? Jak se pyl promění v med? Představíme si fascinující svět včel, za cestou k medu nás provede včelka Sluněnka. Děti se seznámí s tradičním včelařským řemeslem, poznají, co je plástev, i kdo jsou včelky dělnice a co dělá v úlu včelí královna.  Přivoní si k pravé včelí plástvi, ochutnají  pravý včelí med. 
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda
Cena na žáka: 50,- Kč

JARO MEZI STROMY ANEB JARNÍ PROCHÁZKA DO LUŽNÍHO LESA
Cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ
Doba trvání: 90 minut
Popis programu: Program je zaměřen na téma jaro a na procesy probíhající v tomto ročním období. Děti si nejprve vyrobí miniatlasy květin a stromů kvetoucích na jaře. Potom se vydají na krátkou procházku do Hluchova.  Miniatlasy budou mít po celou dobu programu s sebou a společně s lektorem se pokusí nalezené květiny a stromy určit. Dále se dozví zajímavosti o mláďatech lesních zvířat, o životě lesních mravenců a zaposlouchají se do hlasů lesních ptáků. Také se seznámí s jarem u rybníka a na louce. Program se realizuje pouze na jaře. Doporučujeme vhodnou obuv a oblečení.
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda
Cena na žáka: 50,- Kč

 

VODA PRO ŽIVOT
Cílová skupina: 3. – 6. třída ZŠ
Doba trvání: 90 minut
Popis programu: Cílem programu je děti formou her seznámit s velkým a malým koloběhem vody, s tím, co ve vodě žije, a proč vodu nutně potřebujeme k životu. Jak je voda důležitá pro rostliny a živočichy. Řekneme si, kde se voda bere, kam mizí, kolik a kde jí vlastně na zemi je a v jaké formě. Děti si také samy vyzkouší některé drobné pokusy s vodou. Na jednoduchých pokusech ukážeme problematiku znečištění vody.
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda
Cena na žáka: 50,- Kč

 

FAIR TRADE ANEB SPRAVEDLIVÝ OBCHOD
Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ 
Doba trvání: 90 minut
Popis programu: Je obchod spravedlivý?  Na příkladu kávy je v průběhu programu studentům objasněno fungování konvenčního obchodu spolu s alternativou, kterou nabízí fair trade neboli spravedlivý obchod. Studenti si tak utvoří představu o fungování a nastavení pravidel světového obchodu i o problémech, které to přináší malým pěstitelům kávy v rozvojových zemích. Dozvědí se také o možnostech nákupu fair trade výrobků v České republice.
Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Multikulturní výchova / Osobnostní a sociální výchova / Výchova demokratického občana / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Cena na žáka: 50,- Kč


ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA
Cílová skupina: 8. a 9. Třída ZŠ  
Doba trvání: 90 minut
Popis programu: Kdo na oblečení vydělává? Kdo doplácí na jeho cenu? Na cestě od semínka k hotovým džínům poznávají studenti kdo, kde a za jakých podmínek vyrábí naše oblečení. Na vlastní kůži studenti zjistí, jak se pracuje šičkám v textilních továrnách v Bangladéši. Diskutují o svých postojích k současnému textilnímu průmyslu a zaběhlým normám spotřeby a hledají možnosti zodpovědného oblékání.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Multikulturní výchova / Osobnostní a sociální výchova / Výchova demokratického občana / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Cena na žáka: 50,- Kč

Při objednávce programu napište název školy, třída, počet žáků, program a termín, kdy chcete přijít. Zašlete na  klubklicek@gmail.com