Kroužky 2020

V letošním roce jsou nabízeny kroužky v rámci klubu LETOKRUHY 

Zůstává ELKONIN - Zahájení kroužků je od začátku října 2020

Děkujeme za Váš zájem 

V případě zájmu o kroužek se prosíme registrujte  - REGISTRACE

 
Následně Vám budou zaslány bližší informace. Po zaregistrování vyplňte  PŘIHLÁŠKU  do kroužků (přinést na 1 lekci)

Pro dotazy využíjte email klubklicek@gmail.com nebo volejte na tel: 721 338 086 (Petra Zunová)

Informace k platbě: (uvedeny v Přihlášce )

Trénink jazykových schopností dle Elkonina – Mgr. Kateřina Přeučilová  

Jde o výukový program pro předškoláky zaměřený na rozvoj fonematického sluchu (slabikování, hláskování), vše hravou formou v  prostředí  „krajiny slov“. Dětem usnadňuje prvopočáteční čtení. Individuální přístup: 4 – 6 dětí ve skupině.

Trénink bude probíhat v Klíčku od začátku listopadu do začátku června v herně Kvítka.  Ve spolupráci se společností Elkonin. Více info zde:
https://www.elkonin.cz/
Předběžnou přihlášku spolu s cenou a dalšími informacemi naleznete zde:
https://www.elkonin.cz/products/brandys-nad-labem-stara-boleslav/

Mgr. Kateřina Přeučilová většinu zkušeností s většími dětmi získala na Logopedické základní škole, kde učila 4 roky na prvním stupni. Zkušenosti se menšími dětmi nabrala za uplynulé roky v Klíčku jako lektorka dopoledního klubu a učitelka na 1.stupni ZŠ v Sojovicích.

---------------------------------------------

Kroužky - angličtina, logopedie, keramika, předškolní příprava probíhá pouze pro děti navštěvující DS Klíček