Kroužky 2017

V letošním roce budou nabízeny kroužky v rámci LESNÍ DRUŽINY a pro starší děti doplněné kroužky v odpoledních hodinách

Zahájení kroužků je od začátku října 2017

Děkujeme za Váš zájem 

V případě zájmu o kroužek se prosíme registrujte  - REGISTRACE

 
Následně Vám budou zaslány bližší informace. Po zaregistrování vyplňte  PŘIHLÁŠKU  do kroužků (přinést na 1 lekci)

Pro dotazy využíjte email klubklicek@gmail.com nebo volejte na tel: 724742094

Cena příspěvku (na konci stránky)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trénink jazykových schopností dle Elkonina – Mgr. Kateřina Přeučilová  (středa 16:45 -17:30, 1. lekce 4.10.2017)

Jde o výukový program pro předškoláky zaměřený na rozvoj fonematického sluchu (slabikování, hláskování), vše hravou formou v  prostředí  „krajiny slov“. Dětem usnadňuje prvopočáteční čtení. Individuální přístup: 4 – 6 dětí ve skupině.

Trénink bude probíhat v Klíčku od začátku října do začátku června (celkem 33 lekcí) v herně Kvítka.  Ve spolupráci se společností Elkonin. Více info zde:
https://www.elkonin.cz/
Předběžnou přihlášku spolu s cenou a dalšími informacemi naleznete zde:
https://www.elkonin.cz/products/brandys-nad-labem-stara-boleslav/

Mgr. Kateřina Přeučilová většinu zkušeností s většími dětmi získala na Logopedické základní škole, kde učila 4 roky na prvním stupni. Zkušenosti se menšími dětmi nabrala za uplynulé roky v Klíčku jako lektorka dopoledního klubu a učitelka na 1.stupni ZŠ v Sojovicích.

---------------------------------------------

TURISTICKÝ KROUŽEK – geocaching - dis. Zdeněk Jahoda - Pravidelné víkendové výlety 

věk:   8-12let

Pavidelně o víkendu budou  děti podnikat celodenní výpravy po zříceninách, hradech a přírodních památkách.  Děti  senaučí toulat podle mapy, prozkoumají zajímavá místa v okolí, budou hrát dobrodružné hry v přírodě, přijdou na kloub geocatchingua Zdeněk má zkušenosti jako pedagog základní školy a z pořádání celé řady táborů a výletů.

 

 

------------------------------------------------

Další kroužky budou otevřeny v případě dostatečného počtu zájemců (min 8 dětí)

Hudební kroužek - Bc. Radka Franců - čt 15,00 - 16,00

věk: 1.stupeň ZŠ

Ponoříme se  do světa hudby a budeme se snažit probudit v dětech pozitivní vztah k hudbě jako takové. Naučíme se známé i méně známé dětské písničky. Spojíme zpěv s pohybem, tancem i hrou na jednoduché hudební nástroje a při tom budeme objevovat svět zvířátek a rostlin a způsob života lidí. Děti se budou učit hrát na různé hudební nástroje  - rytmické nástroje, flétny, ukulele a jiné.

 

Cílem bude pomocí jednoduchých zábavných hudebních činností rozvíjet u dětí hudební cítění, naučit se naslouchat hudbě a podpořit tak muzikálnost a zpěv. Pokud dítě vedeme k aktivnímu zpěvu, podporujeme jeho pozornost, paměť, vnímavost a fantazii, rozšiřujeme mu slovní zásobu a  učíme ho lépe komunikovat s okolím. Dítě ztrácí ostych projevit své city a myšlenky. Podporujte své ratolesti v jejich hudebních projevech, otevřete jim tak dvířka k úžasnému, třeba dosud opomíjenému a nepoznanému prostoru.

MALÝ VĚDEC - Mgr. Milan Zuna PhD. út 17.00 – 18.30h (1x za 14dní)

věk: 8 - 13 let

Kroužek malého vědce bude zaměřen především na poznávání a sledování okolní přírody formou vědeckého přístupu, sledování a měření ukazatelů, např. kvality vody, stavu lesa a půdy, lokální geologie, měření hladin ve vrtech, sledování meteorologických charakteristik, provádění pokusů a experimentů. Klub je zapojen do celosvětového projektu Globe. Děti budou sledovat fungování např. třídičky odpadu,vodárny, ČOV, elektrárny aj. Dále budou přizýváni odborníci z různých odborných profesí a děti si tak budou moci vyzkoušet např. zapojování obvodů, pájení, rozebrání motoru aj. Kroužek malého vědce bude pod vedením Mgr. Milana Zuny Ph.D , který pracuje jako vědecký pracovník v oblasti geochemie a vědách o zemi.

 

 

 

CENÍK

Ceník lekce kurz (1/2rok)

Turistický kroužek – geocaching

100 Kč

400 Kč

     

Malý vědec 

80 Kč 

 600 Kč

     

Kurzy jsou jako půlroční. Po domluvě je možné navštívit i jednotlivé lekce.

Informace k platbě: (uvedeny v Přihlášce / nakonci přihlášky)

 

Kroužky - angličtina, logopedie, keramika, jóga, předškolní příprava probíhá pouze pro děti navštěvující DS Klíček