Komunitní pec na chleba

Cíl projektu budované pece:

Chceme mít možnost se pravidelně setkávat při pečení chleba, mít místo, kde společně ukážeme dětem, jak chléb vzniká, dát jim možnost ochutnat chleba, který si sami vytvořily.  Pravidelná pečení je důvod přijít, potkat kamarády, poznat nové lidi a probrat různé nápady.  Projekt je součástí koncepce celé zahrady, už delší dobu usilujeme o jeho realizaci.

Projekt nám umožní zařadit do našich aktivit i přednášky týkající se výživy, zdravého životního stylu a problematiky plýtvání potravinami s praktickými zábavnými ukázkami pečení chleba. Děti to bude bavit a zároveň se naučí jak se pěstuje obilí, jak se dále zpracovává a nakonec se naučí upéct svůj vlastní chléb.

Vytvoření informačního materiálu o pěstování obilovin, přípravy a pečení chleba včetně receptů


Technické řešení:

dostavuje se klasická klenutá šamotová pec s vnitřní plochou dna pece 100x120 cm, se zaklenutou jednoduchou klenbou ze šamotových cihel z kamnářského šamotu pojených kamnářskou hlínou. Do realizace pece se zapojí komunita i další subjekty.