Polabská geostezka

www.polabskageostezka.cz

 
Dne 15.12.2017 byla na brandýském Ostrůvku slavnostně otevřena stálá venkovní geologická expozice - Polabská geostezka. Návštěvníci měli jedinečnou možnost seznámit se s horninami a geologickými procesy, které v daleké i bližší minulosti budovaly podloží a reliéf Polabí a Pojizeří. Obsahuje horniny, které byly Labem i Jizerou přinášeny často z velké vzdálenosti a byly následně usazeny ve zdejších štěrkopískových terasách V lesoparku jsou tak shromážděny vzorky hornin se stručným popiskem, lokalizací, fotografií horniny pod mikroskopem a informacemi o složení, stáří a využití hornin. Části horninových vzorků jsou leštěny, takže je možné dobře pozorovat minerální složení, textury a struktury hornin. Součástí expozice jsou také informační panel, na němž je v jednotlivých geologických obdobích prezentován geologický vývoj naší polabské oblasti. Hlavním cílem projektu Interaktivní Polabské geostezky je seznámit děti místních škol a širokou veřejnost s geologickým vývojem a vznikem hornin širšího okolí Brandýsa. Geopark je navržen tak, aby asocioval proudění řeky a její vliv na utváření zdejší krajiny. Součástí geostezky je vytvořena aplikace pro mobilní telefony a tablety pro plnění vzdělávacích úkolů, kvízů a získání rozšiřujících informací o jednotlivých exponátech. Pro studenty a širokou veřejnost jsou vytvořeny informační materiály.
Fotografie z výstavby - ZDE
Fotografie z otevření - ZDE
fotografie geostezky - ZDE