11. Valná hromada Klíčku

27.07.2020 09:57

27.6. proběhla na zahradě Klíčku 11.Valná hromada Klíčku. Z 54 členů se účastnilo 38, takže byla úsnášeníschopná.

Byla schválena vize Klíčku - transformace na DS jesle a lesní mateřskou školu do dalších let. Důvodem je, že v roce 2022 končí dotace z EU a hledal se jiný způsob dofinancování, aby školkovné bylo přátelštější. Proto budeme usilovat o vstup do rejstříku a dle schválení novely i pokračovat dál v dětské skupině. Aktivita spolku s EVVO programy, Semínky, akce apod zůstává i nadále. 

Odhlasovala se i změna znění stanov, která se rok připravovala. (možnost per rollam, zřízení kontrolní komise, vytvoření Organizačního řádu apod.)

Byla odvolána stávající rada a dovolena o nové členy. Nyní je předsedkyní Klíčku Petra Zunová, místopředsedkyní Lucie Valentová, členové rady Jiřina Jandourková, Barbora Navrátilová, Ivana Vanická.

Rozloučili jsme se s Michalem Caltou, který s námi byl 7 let a pomohl nám nejen v rozhodování, ale i jako firma " to máme":o) a co neměl, tak sehnal či vyrobil a opravil, děkujeme!!

Kontrolní výbor - Jana Chodorová, Eva Komárková, Anna Dušková

Odhlasoval se dar 5000,- pro lesní klub Liščata na Hodonínsku.

Plánované akce- Zahradní podzimní slavnost, Svatováclavské slavnosti, oslava 10tého výročí Klíčku, zapojení do Divadelního Brandýsa, Polabského podzimu, pořádání přednášek a pečení v peci..