11.Valná hromada v Klíčku

28.06.2021 10:38

Valná hromada Klíčku

28.6. se na zahradě Klíčku sešla již po jedenácté valná hromada Klíčku. Nyní sčítáme 54 členů a účastnilo se hlasování 38. 

Valná hromada byla usnášeníschopná. Schválila se půl roku projednávaná vize k transformaci - z důvodu končící dotace z EU na dětské skupiny v roce 2022. Při hledání jiných možností zdrojů financování a naším cílem zůstat nadále i vzdělávací institucí pro předškolní vzdělávání, je v našem zájmu transformovat se na lesní mateřskou rejstříkovou školu a dětskou skupinu-jesle (Poupata). Nadále ještě čekáme na odložené druhé čtení novely o DS od MPSV. Ostatní aktivity spolku zůstávají beze změny. 

Další důležité hlasování bylo odhlasování změny stanov spolku (např. zřízení kontrolní komise, úpravy pravomocí rady, vytvoření Organizačního řádu spolku a korespondenční hlasování, což se nám ukázalo praktické za doby využitím Lex Covid.

Byla odvolána současná neúplná tříčlennárada, nýbrž ji pomalu končil mandát a volila se znova 5ti členná rada spolu s předsedou, který společně ještě s dvěma členy rok chyběl.

Nyní je stav rady spolku : předsedkyně - zakladatelka Petra Zunová, místopředsedkyně - opět Lucie Valentová, JIřina Jandourková (členka rady po dobu Lex Covid), nově členky Barbora Navrátilová a Ivana Jaňourová, které se delší dobu účastní Rady Klíčku. Nadále jako hosty budeme vídat Kristýnu Paříkovou, Michala Caltu apod. 

Rozloučili jsme se s dlouholetým členem rady a Klíčku, který s námi byl od prvopočátků. Michal Calta byl pro všechny McGyver, který si vždy poradil. Co neměl, to sehnal, co nesehnal, tak vyrobil. Vždy si elegantně a spolehlivě poradil se vším. Klíčku věnoval nejen množství času a energie, ale i hmotných včetně všeho lega,dupla, stanů..a hlavně opory při každé akci a úžasného humoru! Děkujeme!!

Do kontrolní komise byly zvolené - Jana Chodorová, Eva Komárková, Anna Dušková

Odhlasoval se dar pro lesní klub Liščata na Hodonínsku ve výši 5000,-

Těšíme se na společné akce a spolupráci s členy, kteří s námi i v září budou pokračovat!