16.10.2014 od 19hodin: Přednáška: Od Slunce k Zemi, aneb kdy uvidíme polární záři na vlastní oči? - Mgr. Zbyšek Mošna, PhD

06.10.2014 09:42


Polární záře je pro středoevropany (na rozdíl od obyvatel žijících blíže aurorálnímu oválu) neobvyklý zážitek, ale i přesto ji občas za vhodných podmínek můžeme spatřit na vlastní oči. Přednáška se bude věnovat extrémním projevům sluneční aktivity, slunečnímu větru a jeho poruchám, zemskému magnetickému poli a hlavně té části atmosféry, ve které se polární záře objevuje, ionosféře. Výzkum a aplikace související s ionosférou prodělaly ve dvacátem století bouřlivý vývoj: experimentální potvrzení ionosféry (1901), rozvoj radarů (od 30. let) a satelitů (konec 50. let)  i moderní navigační systémy GPS nebo Galileo, to vše přispělo a přispíva k lepšímu poznání toho, co se děje v této méně známé, ale velmi důležité oblasti (nejen) zemské atmosféry. 

Mgr. Zbyšek Mošna, PhD, absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK a Matematicko-fyzikální fakultu UK. V současnosti pracuje v Akademie věd ČR a zabývá se proměnlivostí ionosféry a její vazbě na sluneční a geomagnetickou aktivitu i na neutrální atmosféru. 

 

Rodinný klub Klíček o.s. M. Švabinského 371

Stará Boleslav

www.boleslavskyklicek.cz