Bezpečné riziko v Klíčku

11.05.2021 13:17

 

Bezpečné riziko - pro rodiče dětí Klíčku

 

V Klíčku se snažíme dětem zprostředkovat činnosti a zážitky, které vedou k rozvoji dovedností a sebepoznání, zkoumání svých možností a hranic. Přinášejí s sebou ovšem i riziko. Riziko je přirozená součást světa – nebojíme se ho, ale učíme se s ním žít a správně reagovat.

Například:

  1. Necháváme děti lézt po stromech - lezu tam, odkud slezu, atd. viz níže
  2. Pracujeme s opravdovými nástroji (nožem, pilkou, kladivem, jehlou, apod.) - pravidla viz níže
  3. Hrajeme si v lese nebo v blátě s přírodninami (klacky, kameny..) - viz níže
  4. Chodíme k vodě, brodíme se v říční mělčině nebo na okraji rybníka, vstupujeme na led..
  5. Ochutnáváme zahradní a lesní plody nebo jedlé divoké rostliny
  6. Děláme oheň - v blízkosti ohně platí pravidla zvláštní opatrnosti - viz níže
  7. neoplocená zahrada a les - učíme se držet skupiny, být na dohled a doslech
  8. kontakt se zvířaty - učíme děti, jak se správně zachovat při kontaktu s různými zvířaty (cizí pes, vosa,..)
  9. využíváme i necertifikovaných prvků v zahradě “stavby” - dbáme na jejich údržbu a zvýšenou opatrnost
  10. jezdíme do bazénu, na jízdy na koních - předtím si zopakujeme pravidla, které se týkají dané akce

Je pravidlem, že nejvíce úrazů se stane v interiéru (kolize dětí navzájem na malém prostoru, skrytá rizika-rohy, sklo, elektrika - i na vnitřní prostory máme rizika zpracována a víme o nich …) 

Naši průvodci nastavují prostředí vzájemné důvěry, děti neustále pozorují a jsou v „centru“  dění, odkud vše vidí a zároveň jsou viděni dětmi a kdykoliv mohou dětem pomoci. 

Při zmíněných aktivitách vždy vyhodnocujeme konkrétní situaci týkající se prostředí a dítěte. Prohlédneme terén, eliminujeme nebo upozorníme na případné nebezpečné předměty a situace (kameny pod stromem, střepy, kluzké kameny, větve…) Bereme v úvahu věk, fyzickou zdatnost, zkušenosti a zručnost dětí, které se dané rizikové aktivity účastní. S dětmi před aktivitou probereme možné hrozby a omezení, případně pracovní postup (například: ochutnat můžeme jen ty plody, o kterých se poradíme s lektorem, při vycházce mimo areál čekáme na předem smluveném místě, ohraničení herního prostoru v lese, do vody jen po kolena,  ..).

Tyto dohody/pravidla, si společně v každé skupince opakujeme a připomínáme

Naši lektoři jsou každý rok pravidelně proškoleni kurzem první pomoci. Většina z nich má i kurz ZDRSEM. Prostory klubu každý rok plní všechny pravidelné revize. Máme vypracovaný Krizový plán.

V případě nejasností a připomínek se neváhejte ptát. Když vy sami odhalíte nějaký nedostatek, obraťte se na radu.

Za radu a lektory klubu

Bc.Petra Zunová

1.5.2021