Certifikovaná lesní školka Klíček

17.12.2018 16:16

Cílem Standardů kvality pro lesní mateřské školy a lesní kluby je zaručit dětem, jejich rodičům, pracovníkům lesních MŠ a klubů i orgánům státní správy určitou kvalitu práce v LMŠ

Procesem certifikace školka sama sebe ověří a získá záruku, že v daném okamžiku po všech stránkách pracuje dobře. Jak navenek, tak ve vztahu k dětem, zaměstnancům i rodičovské komunitě. Standardy kvality jsou živý dokument, proto vždy po třech letech od certifikace prochází školka vyhodnocením znovu.


Hodnotící kriteria Standardů kvality se v mnoha hlediscích shodují s hodnotícími kritérii ČŠI, avšak v mnohem větší míře postihují kvalititativní hlediska práce s dětmi a týmem. Standardy se zaměřují na tři oblasti - pravidla práce s ve vztahu k dětem, pracovníky a jejich profesní rozvoj a provozní předpoklady. Vyhodnocení Standardů kvality má formu kolegiálního rozhovoru s členem / členkou Skupiny pro kvalitu.

Více https://www.lesnims.cz/lesni-ms/standardy-kvality/obsah-standardu-kvality.html