Den Země v Klíčku - Cestou k sobě-sta(te)čnosti 2019

29.04.2019 12:28

Smyslem fungování Rodinného klubu Klíček je nejen provoz dětských klubů a skupin, ale především spolková činnost, jejímž výstupem jsou mimo jiné akce pro veřejnost, akce, ve kterých se snažíme zapojovat místní komunitu do společné smysluplné činnosti, spojovat lidi se stejným cílem, propojovat a vzájemně se poznávat, přinášet do společnosti nové myšlenky a proudy, ale i snažit se svou aktivitou společnost posouvat k vlastní zodpovědnosti a poznání vlivu jedince na společnost a svět kolem nás. 

Jednou z takových to akcí je především Den Země. Již sedmý ročník v zahradách v Klíčku.

Jako každý rok i letos bylo téma, které k nám přišlo. Kterým asi nyní nejvíce žijeme. Protože naším mottem klubu je - žít v souladu s přírodou, což znamená i sebou samým i ostatními bytostmi, způsobem života, který co nejméně zatěžuje životní prostředí. Hledání cesty k větší svobodě a soběstačnosti.

Den Země oslovuje všechny, kteří cítí zodpovědnost za stav životního prostředí i vlastní život, chtějí žít vědomě a s otevřeně a sdílet své zkušenosti. Na akci bylo možné získat poznatky, inspirovat se a sdílet zkušenosti z oblastí permakultury, zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, lokálních komunit, osobního rozvoje (muzikoterapie) apod.

Dílničky nám prakticky ukázaly, jaké okamžité změny k lepšímu můžeme udělat v různých oblastech každodenního života i my. Jak můžeme něco recyklovat, jak se zamyslet nad svým dopadem na životní prostředí, jak pomoci přírodě.

Kromě toho všeho jsme si mohli poslechnout hudbu místních kapel, podívat s dětmi na divadélka, dát si fair bio kávu či domácí dobroty od našich maminek z Klíčku.

 

Děkujeme všem zapojeným školám a spolkům i jednotlivcům.