Dětské kluby Klíček- informace

23.01.2019 11:58

Dětské kluby jsou realizovány spolkem – Rodinný klub Klíček z.s., který vznikl především za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi, sladování rodinného a pracovního života. Hlavní důraz je kladen na maximální trávení volného času dětí v přírodě a okolí. Lektoři a spolupracovníci mají celou řadu zkušeností s vedením neziskových organizací, vzděláváním předškolních dětí a pořádáním akcí (např. dětské tábory, přednášky, kurzy). Všichni lektoři mají odpovídající vzdělání pro vedení dětí v dětských skupinách

Dětský klub Klíček je zařazen do programu Školka blízká přírodě, jehož cílem je hledat možnosti k propojení každodenního fungování školek s principy udržitelného rozvoje a šířit myšlenky vzdělávání pro udržitelný rozvoj dále.

 Rodinný klub Klíček v roce 2018 se stal Certifikovanou lesní školkou od ALMŠ.

Dětské skupiny Lístečky a Kvítka jsou zaregistrovanými dětskými skupinami u MPSV a podpořeny ESF - OP Zaměstnanost

Dětský klub Klíček _2 (Lístky)_DS2

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 7:30 - 16.30h)

Provoz DS je podpořen z ESF - OP Z, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008778

-------------------------------------

Dětský klub Klíček _1 (Kvítka)_DS1

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 8-16.30h)

Číslo učtu: 2500570033/2010, Fio banka, Praha 1

Transformace a provoz DS je podpořen z ESF - OP Z, registrační číslo projektu 2018-2020 CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008778

 

------------------------------------------

Poupata

Kapacita 10 dětí, dopolední programy s rozšířením a možností oběda (8-13h)

---------------------

Kde: Skupiny probíhají v prostorách staroboleslavské rezidence a jeho okolí. Jako zázemí slouží prostory rezidence (M.Švabinského 371, Stará Boleslav)

Aby mohly děti navštěvovat Dětský klub Klíček za příznivých podmínek, byla koncem roku 2015 podána žádost na MPSV/ESF ČR na podporu rodičů, kteří pracují či si aktivně hledají zaměstnání, jako podpora sladění pracovního a rodinného života. Podpora na vznik a provoz skupiny byla schválena během dubna-května 2016

Dětská skupina (DS): V rámci přijaté dotace EFS byla vytvořena nová DS pro 12 děti, která je určena především pro předškolní děti a jejich přípravu na základní školu. Transformovaná skupina je určena pro 12 dětí ve věku 3 – 5let.

Registrovaná dětská skupina musí plnit požadavky zákona, které se zaměřují např. na hygienické podmínky, kvalifikaci personálu, zajištění vzdělávacího plánu aj. Další výhodou pro rodiče dětí v DS je možnost uplatnění slevy na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok. Více informací k Dětským skupinám naleznete ZDE

Docházka: pro zachování stávající kvality vzdělávání a možnosti koncepčního vedení dětí, je preferována jako celodenní docházka.

Dětský klub Klíček _Lístky (DS2)  (7.30 – 16.30h) - celodenní-celotýdenní provoz celé skupiny

Dětský klub Klíček _Kvítka (DS1)  (8 – 15/16.30h) - celodenní-celotýdenní provoz celé skupiny

KRITÉRIA PŘIJETÍ – do DS budou přijímány děti podle kritérií, dotazníku a pohovoru do naplnění denní kapacity. Nutná podmínka přijetí všech dětí (i pokračujících) je doložení zaměstnání rodičů nebo aktivní hledání si zaměstnání. Nejpozději před zahájením docházky je nutné doložit jeden z následujících dokumentů.

Příspěvek: příspěvek rodičů za celodenní docházku 150-175 Kč/den (dle typu docházky) + stravné ve výši 65 Kč/den (oběd, svačinka, pitný režim). Upozorňujeme, že cena je dotovaná ESF ČR při MPSV za daných podmínek. Příspěvek se hradí měsíčně předem. V případě omluvy se vrací jen stravné.

PERSONÁL – veškerý personál má potřebné vzdělání pedagogické nebo vzdělání akreditovaného kurzu Chůva.

V případě zájmu prosíme o vyplnění registračního formuláře (následně Vám budou zaslány bližší informace).