Dětský klub Klíček_1_2

27.07.2020 00:00

------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:                       Dětský klub Klíček_1

Registrační číslo:     CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016468

Doba realizace projektu:        1.9.2020 – 28.2.2022

Naše organizace se zapojila do výzvy 03_19_101  s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve Staré Boleslavi a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dětská skupina pro veřejnost o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:                       Dětský klub Klíček_2

Registrační číslo:    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016469

Doba realizace projektu:      1.9.2020 – 28.2.2022

Naše organizace se zapojila do výzvy 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve Staré Boleslavi a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dětská skupina pro veřejnost o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

Dětské skupiny jsou zaregistrovány pod MPSV