Dětský klub Klíček_1_2

14.05.2016 17:00

------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:                       Dětský klub Klíček_1

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001758

Doba realizace projektu:          1.1.2016 – 31.7.2018

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve Staré Boleslavi a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Transformací vznikla dětská skupina pro veřejnost o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:                       Dětský klub Klíček_2

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001759

Doba realizace projektu:      1.1.2016 – 31.7.2018

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve Staré Boleslavi a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Vybudováním vznikla dětská skupina pro veřejnost o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

Dětské skupiny jsou zaregistrovány pod MPSV