Dotace MPSV na Dětské skupiny schválena

01.05.2016 11:30

S radostí oznamujeme, že Rodinný klub Klíček získal dotaci v rámci podpory Dětských skupin z programu ESF ČR / MPSV pro podporu dětských skupin z Operačního programu Zaměstnanost

Podpora se týká transformace a činnosti dětké skupiny Dětský klub Klíček _Kvítka (DS1), CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001758 

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 8-16.30h)

a nově vybudové skupiny Dětský klub Klíček _Lístečky (DS2), CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001759

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 7:30 - 16.30h)

 

V rámci přijaté dotace EFS bude vytvořena nová DS pro 12 děti, která je určena především pro předškolní děti a jejich přípravu na základní školu. Transformovaná skupina je určena pro 12 dětí ve věku 3 – 5let.

Registrovaná dětská skupina musí plnit požadavky zákona, které se zaměřují např. na hygienické podmínky, kvalifikaci personálu, zajištění vzdělávacího plánu aj. Další výhodou pro rodiče dětí v DS je možnost uplatnění slevy na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok. Více informací k Dětským skupinám naleznete ZDE https://www.dsmpsv.cz/index.php/k-cemu-slouzi-ds/

 

Díky podpoře bude možné rozšiřit kapacitu klubu a zachovat nizké příspěvky rodičů.

 

Děkujeme všem kteří se žádostí pomáli, městu Brandýs nad LAbem Stará Boleslav za pronájem prostor a ESF ČR / MPSV za finanční podporu