Environmentální programy pro ZŠ

15.02.2023 14:46

Celoročně - Ptáci, Cesta do pravěku, Zahrada všemi smysly (mimo zimní období)

vhodné pro děti 1 - 3. třída

 

Ptáci - VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ

Popis programu: Během programu se zaměříme na naše nejznámější druhy ptáků. Řekneme si, jaký ptáček u nás na zimu zůstává, a který naopak odlétá do teplých krajů. Pokusíme se sledovat ptáky pomocí dalekohledů. Nakonec se zaposloucháme do ptačího zpěvu a pokusíme rozeznat hlas vybraných druhů ptáků.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

CESTA DO PRAVĚKU

Popis programu: Během tohoto výukového programu se společně vydáme po stopách dinosaurů. Seznámíme se s nejrůznějšími druhy těchto vymřelých živočichů. Pokusíme se některé vystopovat a vyzkoušíme si práci archeologa při odkrývání dinosauřích koster.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a jeho svět

 

ZAHRADA VŠEMI SMYSLY

Popis programu:Pojďte s námi pozorovat a poznávat zahradu všemi smysly! Něco ochutnáme, něco ucítíme, něco vyrobíme vlastníma rukama a poodhalíme spolu některé ze zahradních tajemství! V přírodní zahradě pečujeme  o rostlinky, o půdu (tím i trošičku o Zemi) i o vzájemné vztahy. Lákáme do ní volně žijící živočichy, dělíme se s nimi o vše, co v ní roste. Řídíme se pravidly přírodního zahradničení, permakulturní principy a snažíme se o to, aby byla naše zahrada živá. 

Návaznost na průřezová témata RVP:  Environmentální výchova/ Osobnostní a sociální výchova/ Člověk a příroda.

 

Jarní programy - (březen - duben)

  • Jaro mezi stromy
  • Na slovíčko u vodníka
  • Žabí svět
 

JARO MEZI STROMY

Cílová skupina: 1 - 2. třída ZŠ

Popis programu:  Když se na jaro probouzí les, má pro nás mnohá překvapení, která lze ovšem spatřit jen po krátké období. Společně s lektorem se děti mohou stát malými badateli a pokusí se nalezené květiny a stromy určovat pomocí vyrobeného miniatlasu. Během cesty mohou též potkávat zajímavá zvířata objevující se v jarním období. Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

Cíl programu: Děti se seznámí s volně rostoucími jarními květinami v lužním lese. Dále se děti seznámí s jedlými druhy rostlin a ,za pomocí lektora, si vytvoří  chutnou svačinku z těchto rostlin a bylinkového másla. Program se realizuje pouze na jaře. Doporučujeme vhodnou obuv a oblečení.

 

NA SLOVÍČKO U VODNÍKA

Cílová skupina:  1. - 2. třída ZŠ

Popis programu: Voda je život. Naším cílem programu je děti formou her seznámit s vodním prostředím a s živočichy žijícími v ní. Proč je důležité zachovat čistou vodu?  Jak vypadá koloběh vody na zemi? Děti si také vyzkouší některé drobné pokusy s vodou. Na těchto jednoduchých pokusech ukážeme problematiku znečištění vody. Za příznivého počasí může být program rozšířen o průzkum tůně u lesního klubu Klíček.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

ŽABÍ SVĚT

Cílová skupina: 1. třída ZŠ

Popis programu: Svět žab je velmi zajímavý. Pojďme jej společně prozkoumat.  Během programu se seznámíme se s našimi nejznámějšími druhy, o každém si řekneme několik zajímavostí. Pokusíme se rozeznat kvákání žab od hlasových projevů jiných živočichů. Možná si na žabičky i zahrajeme v několika hrách!

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

Letní programy ( květen - červen)

  • Včelka sluněnka
  • Jako to chodí u mravenců
  • Co se děje v trávě
 

VČELKA SLUNĚNKA

Cílová skupina: 1. -  2. třída ZŠ

Popis programu: Co dělají včeličky na jaře? Jak se pyl promění v med? Představíme si fascinující svět včel, za cestou k medu nás provede včelka Sluněnka. Děti se seznámí s tradičním včelařským řemeslem, poznají, co je plástev, i kdo jsou včelky dělnice a co dělá v úlu včelí královna.  Přivoní si k pravé včelí plástvi, ochutnají  pravý včelí med. 

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

JAK TO CHODÍ U MRAVENCŮ

Cílová skupina: 1. - 3. třída ZŠ

Doba trvání: 60 minut

Popis programu: Jaká pravidla panují v mraveništi? Jak se mravenci domlouvají? Děti se formou her dozvědí, jak to chodí v mraveništi, jak se mravenci orientují, jakou preferují potravu nebo jaké mají nepřátele. Seznámí se s některými zajímavými druhy mravenců a jejich nezvyklým obydlím, které se našemu známému mraveništi z jehličí vůbec nepodobají.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

CO SE DĚJE V TRÁVĚ

Cílová skupina: 1. třída ZŠ

Popis programu: V trávě je tolik pohybu a tolik života. Děti se seznámí s vybranými druhy hmyzu a lučními rostlinami. Zaposlouchají se do zvuků louky a pokusí se rozpoznat podle hlasu či zvuku dané zvíře. Za příznivého počasí může být program rozšířen o budování pastí na hmyz a návštěvu louky.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

……………………………………………………………………………………………………………………………

Podzimní programy (září - listopad)

  1. Od semínka k chlebu
  2. Kouzelný les
 

OD SEMÍNKA K CHLEBU

Cílová skupina: 1. -  3. třída ZŠ

Popis programu: Co je to obilí, co je obilnina? Co vše lze z obilí vyrobit? Jak se dříve získávala mouka a jak je tomu dnes? Jak dlouhá je cesta malého semínka na náš stůl? Děti si během programu namelou vlastní mouku, vyrobí těsto a upečou chlebové placky,  které si namažou vlastnoručně vyrobeným máslem.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a jeho svět

 

KOUZELNÝ LES

Cílová skupina: 1. -  3. třída ZŠ

Popis programu: Jaké známe obyvatele lesa? Jak se v lese chovat? Co lesním obyvatelům škodí a jak jim můžeme pomoci? Co do lesa nepatří? Děti se naučí poznávat některé stromy, keře a rostliny. Povíme si něco o lesních zvířátkách. Zjistíme, že les je veliký dům s mnoha patry, kde v každém patře někdo bydlí.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

………………………………………………………………………………………………………………..

 Zimní programy (prosinec - únor)

  1. Bude zima, bude mráz
  2. Kouzelný les
 

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ

Cílová skupina: 1. -  3. třída ZŠ

Popis programu: Jak zvířata přežívají zimu? Které zvířata spí a které naopak tráví zimu aktivně. Jaký je mezi nimi rozdíl. Nezapomínáme ani na ptáky, kteří odlétají do teplých krajin. Pro ptáky, kteří zimu tráví u nás, si vyrobíme společně speciální lojové koule. Které si odnesete sebou do školky, abyste ptáčky mohli ve školce pozorovat.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

KOUZELNÝ LES

Cílová skupina: 1. -  2. třída ZŠ

Popis programu: Jaké známe obyvatele lesa? Jak se v lese chovat? Co lesním obyvatelům škodí a jak jim můžeme pomoci? Co do lesa nepatří? Děti se naučí poznávat některé stromy, keře a rostliny. Povíme si něco o lesních zvířátkách. Zjistíme, že les je veliký dům s mnoha patry, kde v každém patře někdo bydlí.

Návaznost na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Osobnostní a sociální výchova / Člověk a příroda

 

Jednotlivé ceny za programy:

projektový den 3000,- 15 dětí (prostřednictvím šablon přes MAS), s případnými materiály k odnesení cena vyšší, taktéž + každé další dítě 150,-kč navíc.

Cena bez šablon - za dítě/žáka/studenta/ za jeden výukový program v délce:

60 min činí 80 Kč

90 min činí 120 Kč

120 min činí 150 Kč

Program vám bude zaslán fakturou po proběhnutí programu objednaného/reálného počtu dětí (či jinak po osobní domluvě)

Smlouvu vám podepíšeme po ukončení programu.

 

Jak si program objednat?:

Objednávky zasílejte prostřednictvím emailu na adresu: EVP@rodinnyklubklicek.cz

 či popř klubklicek@gmail.com

Do objednávky uveďte: o jaký program máte zájem, pro jakou věkovou kategorii, pro jak velkou skupinu, jaký termín preferujete a uveďte telefonní kontakt.

 

Storno objednávky:

Objednávky rušte minimálně týden před plánovaným datem konání. Storno objednávky proveďte na email:EVP@rodinnyklubklicek.cz

Do zprávy uveďte termín a název programu, který rušíte. V případě zrušení termínu méně než týden před termínem objednaného programem účtujeme storno poplatek ve výši 10% z domluvené ceny. V případě zrušení objednávky do 48 hodin před termínem programu účtujeme storno poplatek ve výši 50% z domluvené ceny.

 

Fotodokumentace:

Fotografie pořízené během výukových programů a akcí pro veřejnost mohou být použity k propagaci.

 

Kde nás najdete:

Rodinný klub Klíček z.s.

M. Švabinského 371, 25001 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

web: https://www.boleslavskyklicek.cz/

 

Autobusem lze přijet až k zastávce U brány (ze strany z Brandýsa i ze strany z Boleslavi od dálnice- to je zastávka hned před Klíčkem), autobus musí poté čekat někde jinde (např. autobusové nádraží), zastávky jsou na hlavní spojnici mezi Brandýsem a Boleslaví
 
Pokud objednanou aktivitu zrušíte později než 14 dní před datem konání, jsme nuceni účtovat vám poplatek (cca 2 000 Kč).
K částečné úhradě nákladů za objednané a nerealizované ekologickovýchovné aktivity jsme nuceni přistoupit z důvodu neprofesionálního přístupu objednatelů, kteří se buď na aktivity nedostavili, či je na poslední chvíli hromadně rušili. Zabírali tak místo jiným zájemcům, které jsme z kapacitních důvodů museli odmítat. Naší organizaci tak vznikaly finanční ztráty.