Environmentální výukový program s názvem „Život mezi stromy aneb příroda je nejlepší hřiště"

14.11.2014 22:06

Program byl zaměřen na téma stromy a různé překážky a úkoly z přírodnin. Děti se formou her a úkolů dozvěděly, co všechno nám stromy poskytují, jaká je jejich funkce v přírodě a proč je třeba je chránit. Mohly si například vyzkoušet, jak strom přijímá vodu a živiny, přiřazovaly plody ke stromům, nebo poznávaly vybrané druhy dřevin. Velmi oblíbený byl úkol, ve kterém se seznámily se zvířecími obyvateli stromu. Dále na ně čekala řada překážek a úkolů z přírodnin. Měly dětem ukázat, že i různé přírodniny lze velmi dobře využít na hraní a zabavení se. Děti se musely například strefit kamínkem do provizorního rybníčku či si zahrát hokej s poleny a šiškou. 
Program navštívily všechny městské státní školky ze Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem vyjma jedné. Tu nahradila třída prvňáčků paní učitelky Vlasty Polreichové. I těm se přes nepřízeň počasí dopoledne v přírodě moc líbilo. Program zatím navštívilo  8 tříd. Program je realizován realizován díky finanční podpoře Středočeského kraje.