Koronavirové opatření

14.03.2020 10:49

Vážení rodiče,

rozhodli jsme se pro následující opatření v souvislosti Koronavirovou epidemií.

Oznamujeme, že od 16.3.2020 uzavíráme provoz níže uvedených skupin a klubů do odvolání.

Důvodem je prevence k zachování bezpečnosti a zdraví, dle doporučení krajské hygienické stanice.

 

Dětský klub Klíček_1 podpořen z ESF CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008656


Dětský klub Klíček_2 podpořen z ESF CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008778

Lesní klub Letokruhy podpoře z ESF CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009680

Dopolední klub Poupata

koronavirové opatření.pdf (198699)