Koronavirové opatření

01.03.2021 11:53

Vážení rodiče,

Oznamujeme, že od 1.3.2021 uzavíráme z vládního nařízení provoz níže uvedených skupin a klubů do 21.3.2021

Dětský klub Klíček_1 podpořen z ESF  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016468

Dětský klub Klíček_2 podpořen z ESF  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016469

Lesní klub Letokruhy podpoře z ESF CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009680

IMG_0001.jpg (593560) dokument - koronavirové opatření