Kronika Klíčku za rok 2013

07.03.2014 10:17

V prvním roce provozu Klíčku jsme se snažili mimo samotný provoz našeho Dětského klubu Klíček pořádat i akce pro rodiče, veřejnost a mládež. Více o vybraných akcích a činnosti občanského sdružení (spolku :o) v roce 2013 se můžete dozvědět  v  naší Kronice 2013

 

 

Dětský klub Klíček je zařazen do programu Školka blízká přírodě, jehož cílem je hledat možnosti k propojení každodenního fungování školek s principy udržitelného rozvoje a šířit myšlenky vzdělávání pro udržitelný rozvoj dále. Rodinný klub Klíček v roce 2013 získal titul "Školka blízká přírodě"