Landartová výzva!

18.02.2021 14:37

Landartová výzva pro veřejnost

Vytvořili jsme album na FCB, do kterého  budeme postupně přidávat land artová díla vytvořená dětmi v Klíčku. Bude nám potěšením, když se necháte inspirovat.

Land art nebo také Earth art je umělecké hnutí, ve kterém jsou krajina a umělecké dílo neoddělitelně spojeny a souzní v jeden celek. Je to forma umění, která je vytvořena v přírodě, s použitím hlavně přírodních materiálů.

Landartové objekty se často nacházejí daleko od civilizace, ponechané napospas přírodním vlivům. Plastiky nejsou umísťovány v krajině, spíše krajina je prostředkem k jejich vytvoření.