Lesní družina od 12.9.2016-registrace

04.09.2016 13:27

zahájení lesní družiny od 12.9.16

 

Pro děti ze školních lavic nabízíme odpolední lesní družinu.

Aktovku necháme na chvíli odpočívat a vyrazíme do přírody. Výpravy budou směřovat do okolí Staré Boleslavi, budeme pozorovat proměny přírody a naučíme se, jak ji využívat i chránit. Budeme se setkávat se zajímavými lidmi (přírodovědci, lesníky, ornitology, pamětníky, aj.), kteří zde žijí, dozvíme se o historii našeho města, budeme si všímat změn kolem nás a přemýšlet o tom, co by se mohlo zlepšit.

 

Cíl lesní družiny: činnost lesní družiny bude navazovat na programy klubu Klíček. Cílem bude podpořit v dětech vztah k okolní přírodě, vézt je k odpovědnosti za životní prostředí, rozšířit poznatky, které si přinesou ze školy a učit je chápat je v souvislostech

--------

Zahájení družiny je: 12. 9. 2016 více o lesní družině ZDE