Morana už odplula..jaro je tady !

20.03.2015 20:24

 U nás v Klíčku se zabydlel zvyk vynášet zimu, takzvanou Moranu. Morena je starodávný pohanský zvyk, který se dochoval dodnes. Pro naše předky byl tento rituál a vítání jara významnou událostí. Symbolizovala smrt, zimu, nemoc, nezmary a vše, co lidem škodí, proto ji vynášely v průvodu za vesnici, kde byla spálena nebo hozena do potoka. 

Tuto společnou slavnost všech dětí a rodičů, které Klíček navštěvují, předchází dopolední přípravy, kdy děti vyrábí Moranu -symbolickou ženskou figurínu nazývanou Smrt (Smrtholka, Mařena..) z materiálu, který již není k potřebě (suché větve, stará sláma…). Ustrojila se do starých šatů a na krk se jí navlékl náhrdelník z prázdných ulit šneků. Moranu doprovázela kamarádka Mařena, kterou vyrobily Poupátka z chlebů a rohlíků, tak se těší, jak si na ní smlsnou kačenky a ryby.

 

 Protože bylo krásně, děti si s rodiči vyrobily na zahradě každý i svou panenku, která symbolizuje budoucnost a doprovází tak svým významem líto.

 Málokdo si nechal tuto pěknou akci ujít, bylo krásně a tak se nás letos sešlo!

 Společně jsme také připravili pro Moranu oheň a naučili se pořekadlo, kterým celou cestu Moranu doprovázely děti i rodiče.

 

Po zpěvu písní jsme se s ní, zimou i se svými špatnými vlastnostmi rozloučili a podpálili její šaty.Měli jste vidět, jak všechny děti se zaujetím a komentářem sledovaly, jak Morena postupně odplouvá a zanechává za sebou hustý dým... kluci se ihned vrhli k potoku s klacky a pošťuchovali ji při odplouvání. Hořící Morena odplula pryč a odnesla s sebou i studené zimní období. Každý z nás, alespoň z malé části, nechal u Moreny něco špatného a přinesl si nazpátek trochu radosti a nových sil do dalších měsíců.

Děti si ozdobily lítečko, které symbolizuje jaro, nový život a síly. Na rozdíl od Smrtky se líto vyrábí ze živých a barevných materiálů, které nese poselství jara. Společně jsme si přinesli tu pučící větvičku ozdobenou barevnými pentlemi do školky, aby nám připomínala přicházející jaro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ohně jsme si společně upekli hady a špekáčky, děti si pohrály a rodiče povyprávěli, dokud se nezačalo smrákat. Bylo to moc pěkně strávené odpoledne, plné zážitků, očištění a příjemných společných chvil.