S mravenci i v lednu

08.02.2016 13:29

Lednové úkoly byly zaměřené na zimování mravenců, potravu mravenců a zakládání nového mraveniště královnou včetně tvoření mravenčí porodnice. Tentokrát byly úkoly velmi náročné i na přípravu pro pedagogy. Děkujeme, že do soutěže dáváte tolik úsilí a energie, všichni máte velkou pochvalu!

Nejvíce se dětem líbila hra, ve které si zahrály na mravence, kteří musejí přečkat zimu. Týmy si nejprve vytvořily improvizované mraveniště. Některé týmy zvolily látkové mraveniště jako např. tým „Mravenčí skupina“ ze ZŠ Sojovice. Děti z týmu Berušek z MŠ přístavní si dokonce látkové mraveniště samy vyzdobily. Další týmy použily papírové kartony, např. tým Písnička z MŠ Dvořákova, a někteří dokonce použily stan, např. tým Mandala z KMS Mandala. A pak už mohla začít samotná hra na zimování.

Následovala další hra, a to „lovení“ mravenčí potravy a následná tvorba mravenčí svačiny. S tímto úkolem si všichni velmi dobře poradili. Nejvtipnější talíře měli Skřítci z Lesní ulice z MŠ Tip Toes s r.o.

Posledním úkolem bylo na motivy krátké pohádky vytvořit ze špejlí nové mraveniště. Někteří se do mravenčí role tak vžili, že špejle, které měly představovat jehličí, nosili v ústech – kusadlech :o) Například tým Kocouři ze ZŠ Dřísy nebo tým Mandala z KS Mandala. V rámci posledního úkolu bylo zadáno výtvarně ztvárnit mravenčí porodnici. Nejlepší práce měly týmy Berušek a Sluníček z MŠ Přístavní a Skřítků z Lesní ulice z MŠ Tip Toes s.r.o.

1-ZŠ Sojovice2 - Berušky MŠ Přístavní3 - Písníčka MŠ Dvořákova4 – KS Mandala5 -  MŠ Tip Toes s.r.o.6 – ZŠ Dřísy7 - MŠ Tip Toes s.r.o8 – Berušky MŠ Přístavní9 – Sluníčka MŠ Přístavní

 

Více ZDE