Návštěvy dětí z Klíčku v jiných školkách a environmentální výukové programy.

09.06.2014 15:25

Děti z Klíčku v rámci pátečních výletů navštívily v druhém pololetí několik mateřských školek.  Paní učitelky si pro děti připravily krátké environmentální výukové programy.

V pátek 25. května děti navštívily v Brandýse nad Labem  MŠ Pražskou. Cestu tam děti absolvovaly pěšky.  Všichni cestu hravě zvládli.   Ve školce už na děti čekala s očekáváním třída Pastelka. Po krátkém představení jsme se společně vrhli na výukový program, který byl zaměřen na nejrůznější zvuky lesa. Všichni děti si společně  popovídaly o lesních zvířátkách a hravou formou se seznámily s jejich hlasy a následně se je pokusily určit. Ve zbytku času si děti společně pohrály v herně, kde bylo pro klíčkové děti ohromné množství všemožných hraček.

První květnový výlet byl do MŠ Káraný. Sraz byl velmi brzy, ale přesto všichni nakonec dorazili a stihli jsme autobus. Ve školce bylo velmi málo dětí.  Naše děti si nejprve pohrály a potom se všichni společně vrhli na výukový program. Dnešním tématem byla louka a život na ní. Na děti čekalo zajímavé povídaní a několik úkolů s písničkou.  Potom se děti vydaly společně do lesa, kde si stavěli domečky, nebo si hrály s přírodninami.

Další výlet byl 23. 5. a to děti navštívily MŠ Dvořákova ve Staré Boleslavi, která je spíše známa pod názvem „U Kohouta“.   Mohli jsme si vybrat, do jaké třídy půjdeme. Nakonec jsme se rozhodly navštívit třídu nejmenších dětí.  Děti nás vzorně už očekávali v kroužku na koberci. Společně jsme si popovídali o životě mravenců. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí a plnily nejrůznější úkoly.  Ve zbytku času si děti šli společně pohrát na zahradu.

Ve středu 4. června přišla do Klíčku velká návštěva. Navštívila nás třída Marty Černé a Jitky Jadrníčkové z MŠ Riegrova z Brandýsa nad Labem.  Děti se vzájemně už znaly, protože jsme tuto školku navštívili již na podzim. Děti si společně prohlédly Klíček a jeho blízké okolí. Pro děti byla připravena krátká

ukázka výukového programu „Voda pro život“, kde děti dělaly jednoduchý pokus s vodou.