Nová celoroční přírodovědně - badatelská EVVO soutěž "Výpravy do přírody"

01.09.2021 16:31
NOVĚ celoroční přírodovědně - badatelská EVVO soutěž pro 2 - 4 třídu ZŠ "Výpravy do přírody"!
Každý měsíc od nás přihlášená třída dostanete e-mailem úkoly, které žáci zavedou ven do přírody nebo dostanou "úkol na doma" – během kterého budou mít za úkol najít přírodniny, se kterými budou následně dle zadání pracovat ve třídě. Úkoly budou nenáročné, neměly by pedagogům zabrat více jak 2 vyučovací hodiny měsíčně. Vypracované úkolu pedagog vyfotí nebo nám pošle emailem vyplněný pracovní list. Jako body budou žáci získávat samolepky, které si budou lepit do vyrobeného herního plánku.