Nové Environmentální programy pro MŠ a ZŠ

17.09.2015 14:35

Environmentální programy již Klíček nabízí třetím rokem. Nabídka se každým měsícem rozšiřuje o nová téma.

O programy je velký zájem z řad místních státních MŠ, které programy pravidelně navštěvují. 

Nyní můžete vybírat z těchto EVVO programů:

KOUZELNÝ LES

U DĚDEČKA NA STATKU

NA SLOVÍČKO U VODNÍKA

CO SE DĚJE V TRÁVĚ

TŘÍDÍME – MÁ TO SMYSL!

VČELKA SLUNĚNKA

JARO MEZI STROMY ANEB JARNÍ PROVHÁZKA DO LUŽNÍHO LESA

VODA PRO ŽIVOT

FAIR TRADE ANEB SPRAVEDLIVÝ OBCHOD

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA

 

Programy navazují na průřezová témata RVP: Environmentální výchova / Multikulturní výchova / Osobnostní a sociální výchova / Výchova demokratického občana / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 Cena za žáka:  40,- Kč