Podpořte projekt: Odkud se bere v chleba

13.05.2016 09:13

Projekt: Odkud se bere chleba?

Podpořte vznik obecní chlebové pece a vzdělávání v oblasti tradic a stravování...v rámci projektu Nadačního fondu Tesca

podpořte náš projekt: Odkud se bere chleba?

Stačí po nákupu v obchodu TESCO obdržený žeton vhodit k našemu projektu. 
Děkujeme a těšíme se společné chvíle u pečení chleba i jiných akcí .o )
 

Více informací na https://pomahame.itesco.cz/ a  ZDE

 
   
Anotace
...chléb patří k české kultuře a pečení chleba může lidi i sbližovat. O což se snaží i náš Rodinný klub Klíček. Netradiční událost pečení chleba, si může přijít užít každý. Víkendová akce pečení bude vždy dopředu zveřejněna a návštěvník si může odnést jednak kvásek, recept, praktické rady, ale i upečený chléb, třeba i s ošatkou. Protože samotný proces pečení není jen o peci, ale i přípravách, lidé mají možnost sblížení a užití si společně strávených chvil. K čemuž zahrada, kde pec bude stát, přímo vybízí. O obecní pec už usilujeme delší dobu. Na tuto finančně náročnou stavbu jsme již částečně vybrali během dvou let výdělkem z občerstvení na akci Dne Země díky dobrovolníkům. Na stavbě pece se chceme podílet i svépomocí společně s přáteli, nadšenci a rodiči dětí navštěvujících Klíček.
 
 
O projektu
Cílem projektu je ukázat cestu chleba a pečiva od zrníčka až na stůl a komunikace tématu výchovy k neplýtvání potravinami. Co to znamená upéct chleba, že to není jen jít a koupit si jej v obchodě.

V rámci projektu bude v komunitní zahradě zřízeno políčko s typickými obilovinami (pšenice, žito) a vybudována obecní chlebová pec. Do budoucna se předpokládá rovněž využití jednoduchého vodního mlýnku na mletí chleba v rámci ukázkového projektu hospodaření s vodou. Tento návazný projekt bude realizován jako součást úprav komunitní zahrad a využití dešťové vody (udržení vody v krajině).

Obecní pec bude přístupná jak členům komunity, tak i dalším zájemcům o pečení chleba, předpokládáme společné akce spojené s pečením chleba zhruba 1x za měsíc, rovněž s ukázkami co se týče zdravé výživy.

Celý projekt bude využíván rovněž dalšími vzdělávacími organizacemi v místě a okolí, typicky školy a školky. Součástí se stanou rovněž přednášky týkající se výživy, zdravého životního stylu a problematiky plýtvání potravinami. 

 

Přínosy projektu:

-          Výchova k neplýtvání potravinami ve školkách a školách (vzdělávací a ukázkové programy) a ochraně životního prostředí

-          Vytvoření obecní pece a možnost pravidelného společného pečení chleba (1x měsíčně / vždy 1ní sobota v měsíci)

-          Aktivity zaměřené na problematiku zdravé výživy a životního stylu v rámci přednáškové činnosti RK Klíček

-          V rámci spolupráce s Ateliérem 6tej smysl, kde pracují lidé s postižením, možnost zapojení těchto osob do podpory projektu (péče o ukázkové políčko).

-          Využití projektu v rámci pořádaných aktivit a komunikace (Den Země, SvatoVáclavský středověký jarmark, Mikulášská (Nebe Peklo Ráj) a vlastní komunikace. 

 

Plýtvání potravinami

Problematika plýtvání potravinami je klíčové téma z hlediska udržitelnosti.  Zhruba 30% vyrobených potravin není spotřebováno! Toto představuje dle dostupných údajů kolem 100 kg potravin na obyvatele v ČR. Největší část nespotřebovaných potravin tvoří právě chléb a pečivo.

Společnost Tesco je v UK ale i v ČR jedním z hlavních propagátorů odpovědného přístupu, co se týče problematiky plýtvání potravinami. Šéf společnosti Tesco Stores,  pan Dave Lewis předsedá globální iniciativě Champions 12.3.  Na tyto aktivity by bylo možné následně realizovaný projekt napojit. Protože výchova a vzdělávání k tématům odkud pocházejí potraviny, jak vznikají a proč je špatné s nimi plýtvat, je nutné vytvářet na úrovni komunit. 

 

Odkazy

Chlebopečení - recept

3.