Přednáška 20.2.2014 (19h): Výlet do třetihor - česká krajina před 20-30 miliony lety - RNDr. Boris Ekrt

10.02.2014 22:40

Víte, jak vypadala česká krajina před desítkami miliony lety? Jací zde žili živočichové a rostliny? Výzkum za pomocí geologických a paleontologických metod nám poskytuje dostatek informací, které při zapojení naší fantazie umožňuje cestování v čase do vzdálené minulosti. Bude ukázáno, jak probíhá záchranný výzkum na světově významné paleontologické lokalitě na úpatí Krušných hor. Na této lokalitě byly nalezeny 20 miliónů let staré kosti dnes již dávno vymřelých zvířat. Staňte se prostřednictvím této přednášky alespoň na chvíli sběrateli kostí!