Přednáška: 23.4.2014 od 18hodin - NAHLÉDNĚTE DO TAJŮ ALCHYMIE - Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.

29.03.2014 10:35

Rodinný klub Klíček ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Přírodovědnou společností Dr. Antonína Bečváře při Gymnáziu J. S. Machara a Sdružením lékařů Odolena Voda

zvou dne 23.4.2014 od 18 hodin (zámek Brandýs nad Labem) na přednášku

  NAHLÉDNĚTE DO TAJŮ ALCHYMIE

Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.

 

Přednáška je pod záštitou místostarostky a poslankyně Mgr. Niny Novákové

 ........................................ 

Co se dozvíte?

Co byly hlavní cíle alchymie? Jak mohla vzniknout? Kdy a kde se objevila? Předpoklady teoretické a praktické. Nejstarší představy – „rození“ kovů v nitru země. Představy o elementech, praktické znalosti. Báňské a hutní dílo. Je možná transmutace kovů, jak si ji představovali alchymisté? Vrchol alchymie v Čechách – rudolfínská doba. Byla alchymie předchůdkyní chemie, a přispěla vůbec něčím?

.........................................

Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. (*1942) je autor knih o chemii a alchymii. Vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie a zabývá se biofyzikální chemií a dějinami alchymie a chemie. Je členem britské Society for the History of Alchemy and Chemistry, České chemické společnosti a Společnosti pro dějiny věd a techniky. Je autorem nebo spoluautorem více než sto vědeckých prací a také knih Prvky očima minulosti (1984), Křivolaké cesty vědy (1987), Alchymie – dcera omylu (1988),Tajemství magických čtverců (1997), Biofyzikální chemie (2000), Alchymie – nauka mezi snem a skutečností (2007), Alchymie – svět pohádek a legend (2008).