Přijde 2500 dětí o místo v lesní školce kvůli dětským skupinám?

07.07.2014 20:05
 
Přijde 2500 dětí o místo v lesní školce kvůli dětským skupinám?
Dětské skupiny jsou prezentovány jako nová možnost péče o děti předškolního věku. Veřejnost
se však nedozvěděla, že s přijetím nového zákona žádná další forma péče o děti nebude
přípustná. Jeho záměrem je totiž regulovat širokou nabídku různých zařízení všichni, kdo
nebudou mít parametry dětské skupiny, tak do roka končí. Je ohroženo nejméně 2500 míst v
lesních školkách a to nejsou jediné, koho zákon může ohrozit. „Politici klamou veřejnost,
prosazují plošnou kontrolu a nazývají to novou alternativou,“ upozorňuje Tereza Valkounová z
Asociace lesních mateřských škol..
  
O víkendu v Českých Budějovicích mimořádně zasedaly členské organizace Asociace lesních
mateřských škol. Jejich počet během pěti let překročil stovku a stále vznikají nové. V dalším
školním roce nabídnou místa pro nejméně tři tisíce dětí. Opírají se přitom o dlouholetou praxi
lesních školek z Německa a Skandinávských zemí, které jsou na špičce vzdělávacích výsledků a
jsou často uváděným vzorem pro Českou republiku. Chystaný zákon pro české lesní školky
představuje zcela nečekaný zásah do úspěšného fungování zaštítěného spokojenými rodiči.
„Máme podporu města, protože nabízíme kvalitní program pro předškolní děti a nyní nám mají
hrozit sankce?“ vyjadřuje své rozčarování zástupkyně plzeňské lesní školky Větvička.
ČSSD a ANO hájí přísný zákon s tím, že během roku vyřeší problematickou situaci revizí provozně
hygienických předpisů pro mateřské školy. Lesní školky by se pak mohly stát součástí
vzdělávacího systému v rejstříku Ministerstva školství. To je i dlouhodobým cílem Asociace
lesních mateřských škol. Revize problematických předpisů je však v rukou Ministerstva
zdravotnictví. To jakékoli ústupky z nastavených pravidel zatím odmítá. Místo toho Ministerstvo
zdravotnictví navrhuje, aby lesní školky fungovaly mimo státem regulované formy péče. Zákon o
dětských skupinách však takovou existenci neumožňuje. Co tedy s tím?
Zákon nyní čeká na schválení Senátem - je to poslední šance na jeho změnu nebo zamítnutí.
Existuje řada důvodů, proč by Senát měl bedlivě zvážit reálný přínos předkládané podoby
zákona. V první řadě je otázkou, zda rodičům dětské skupiny skutečně pomohou, pokud se
vlivem zákona řada již existujících organizací zavře. V době, kdy je nedostatek míst v mateřských
školách by mělo být samozřejmostí zachovat to, co dobře funguje a nelikvidovat rodiči osvědčená
zařízení. Dětské skupiny rodičům mohou pomoci v případě, že přibydou jako další forma péče o
děti. V tomto směru jsou všemi vítanou alternativou. V prosazované verzi zákona jsou však spíše
represivním nástrojem na všechny stávající subjekty. Rušit existující zařízení je navíc plýtvání
prostředky, a to často i z veřejných zdrojů. Řada lesních školek vybudovala zázemí dle vzoru
zahraniční i domácí dobré praxe, nikoli podle parametrů dětské skupiny, nyní by byly nuceni je
zavřít nebo nákladně přestavovat.
Řešení, které by pomohlo všem, spočívá v možnosti volby, zda se organizace stane dětskou
skupinou s garancí a podporou státu, nebo budou fungovat na vlastní odpovědnost s podporou
rodičů. Tuto změnu v zákoně doporučila i poslanecká Stálá komise pro rodinu a rovné
příležitosti, která zákon připomínkovala. Senátoři tak mají k dispozici jasné východisko
z problematické situace. Závažnost této volby jim připomenout i petice, kterou iniciovaly
lesní školky. „Uděláme všechno proto, aby tisíce dětí nepřišly o svá místa v lesních školkách,“
ubezpečuje Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol.
Odkaz na petici: www.e-petice.cz/lesniskolky
 
Kontakt:
Tereza Valkounová
tereza.valkounova@lesnims.cz
777 327 227
 
Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) byla založena roku 2011. V současnosti sdružuje 120 organizací
pečujících o 2500 dětí. Lesní školky vzdělávají děti v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem stejně
jako klasické MŠ. Přidanou hodnotou jsou lepší sociální vztahy díky menšímu kolektivu dětí, posilování
obratnosti pohybem v terénu a posílení obranyschopnosti celoročním pobytem na čerstvém vzduchu.
Pedagogický koncept lesních je ve světě běžný již 100 let v Norsku je integrovanou součástí celého
vzdělávacího systému, v Německu je nyní 1500 lesních školek, které byly modelem pro Českou republiku.