Registrace dětských skupin

14.07.2016 14:25

S potěšením Vám oznamujeme, že se podařilo vybudování nových prostor pro dětskou skupinu (12dětí) a současně transformaci 1 dětské skupiny (12dětí)

Dětské skupiny zahájí svůj provoz od 1.8.2016 za finanční podpory na vybudování a provoz od ESF/MPSV 

Děkujeme také všem kteří přispěli pomocí a podporou, nebot bez té bychm to těžko zvládli.

----------------------

Dětské kluby Klíček- informace 

Dětské kluby jsou realizovány spolkem – Rodinný klub Klíček z.s., který vznikl především za účelem aktivního a plnohodnotného naplňování volného času dětí a podpory rodin s malými dětmi, sladování rodinného a pracovního života. Hlavní důraz je kladen na maximální trávení volného času dětí v přírodě a okolí. Lektoři a spolupracovníci mají celou řadu zkušeností s vedením neziskových organizací, vzděláváním předškolních dětí a pořádáním akcí (např. dětské tábory, přednášky, kurzy). Všichni lektoři mají odpovídající vzdělání pro vedení dětí v dětských skupinách

Dětský klub Klíček je zařazen do programu Školka blízká přírodě, jehož cílem je hledat možnosti k propojení každodenního fungování školek s principy udržitelného rozvoje a šířit myšlenky vzdělávání pro udržitelný rozvoj dále. Rodinný klub Klíček v roce 2013 získal titul "Školka blízká přírodě"

 

Skupiny Lístečky a Poupata jsou zaregistrovanými dětskými skupinami u MPSV a podpořeny ESF  OP Zaměstnanost

Dětský klub Klíček _Lístečky (DS2), CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001759

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 7:30 - 16.30h)

Podpořeno dotačním programem ESF  OP Zaměstnanost

Doba realizace projektu:      1.1.2016 – 31.7.2018

-------------------------------------

Dětský klub Klíček _Kvítka (DS1), CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001758

Kapacita skupiny: 12 dětí (Po – Pá: 8-16.30h)

Číslo učtu: 2500570033/2010, Fio banka, Praha 1

Podpořeno dotačním programem ESF OP Zaměstnanost

Doba realizace projektu:      1.1.2016 – 31.7.2018

------------------------------------------

Poupata

Kapacita 11 dětí, dopolední programy (8-12h)

Za podpory města Brandýs nad Labem Stará Boleslav

---------------------

Kde: Skupiny probíhají v prostorách staroboleslavské rezidence a jeho okolí. Jako zázemí slouží prostory rezidence (M.Švabinského 371, Stará Boleslav)

Aby mohly děti navštěvovat Dětský klub Klíček za příznivých podmínek, byla koncem roku 2015 podána žádost na MPSV/ESF ČR na podporu rodičů, kteří pracují či si aktivně hledají zaměstnání, jako podpora sladění pracovního a rodinného života. Podpora na vznik a provoz skupiny byla schválena během dubna-května 2016

Dětská skupina (DS): V rámci přijaté dotace EFS byla vytvořena nová DS pro 12 děti, která je určena především pro předškolní děti a jejich přípravu na základní školu. Transformovaná skupina je určena pro 12 dětí ve věku 3 – 5let.

Registrovaná dětská skupina musí plnit požadavky zákona, které se zaměřují např. na hygienické podmínky, kvalifikaci personálu, zajištění vzdělávacího plánu aj. Další výhodou pro rodiče dětí v DS je možnost uplatnění slevy na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok. Více informací k Dětským skupinám naleznete ZDE

Docházka: pro zachování stávající kvality vzdělávání a možnosti koncepčního vedení dětí, je preferována jako celodenní docházka.

Dětský klub Klíček _Lístečky (DS2)  (7.30 – 16.30h) - celodenní-celotýdenní provoz celé skupiny

Dětský klub Klíček _Kvítka (DS1)  (8 – 15/16.30h), je možné zapsat děti  jen na některé dny v týdnu (min. 2 celé dny)

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ – do DS budou nejdříve umístěny děti, které pokračují z letošních neregistrovaných dětských skupin, další budou přijímány podle kritérií do naplnění denní kapacity. Nutná podmínka přijetí všech dětí (i pokračujících) je doložení zaměstnání rodičů nebo aktivní hledání si zaměstnání. Nejpozději před zahájením docházky je nutné doložit jeden z následujících dokumentů.

Příspěvek: příspěvek rodičů za celodenní docházku 150-175 Kč/den (dle tipu docházky) + stravné ve výši 65–70 Kč/den (oběd, svačinka, pitný režim). Upozorňujeme, že cena je dotovaná ESF ČR při MPSV za daných podmínek. Příspěvek se hradí měsíčně předem. V případě omluvy se vrací jen stravné.

PERSONÁL – veškerý personál má potřebné vzdělání pedagogické nebo vzdělání akreditovaného kurzu Chůva.

V případě zájmu prosíme o vyplnění registračního formuláře (následně Vám budou zaslány bližší informace).