Říjen v dětském klubu

13.11.2013 00:26

Říjen v Klíčku

Během října se toho v Klíčku odehrálo opravdu hodně. Společně s dětmi jsme prožily mnoho zážitků a dozvěděli jsme se řadu nových informací. Říjnové počasí nám velmi přálo a my jsme si tak mohli užívat krásné babí léto.

Měsíc jsme zahájili povídáním o ptáčcích, kteří musí na zimu odlétat na jih do teplých krajin. Děti si vyrobily řadu výrobků např. vlaštovky, ptáčky ze semínek a rovněž se naučily několik nových básniček a písniček s podzimní tematikou. Dalším tématem, kterým jsme se v následujících týdnech zabývali, byl zimní spánek zvířat. Děti se dozvěděly, jak se na zimu připravují ježek s veverkou. Řekli jsme si jak se postarat o ježka, kdybychom ho případně našli během zimy a vyprávěli jsme si, jaké si dělá veverka zásoby na zimu. Děti si zahrály pohybové hry, u kterých si získané znalosti osvojily.

V posledních dvou týdnech jsme se zabývali tématem padajícího listí a oslavou svátku Halloween. Vyrobili jsme si podzimní ubrus, vyřezali dýňové strašáky, zahráli si s listovými maňásky a také jsme si vyzkoušeli techniku enkaustiky. Venku si děti mohly zkusit hrabat listí a do shrabané hromady pak nadšeně skákaly. Na zahradě jsme si také upekli jedlé kaštany, které dětem moc chutnaly.

Uprostřed měsíce jsme uspořádali kaštánkový den pro rodiče s dětmi, který se moc vydařil. Děti dopředu nasbíraly kaštany a jiné vhodné přírodniny. Společnou silou pak s rodiči vyráběli různé dekorace dle vlastní fantazie či podle připravených předloh. Děti si vyrobily například podzimní věnečky a pavučinky. Největší úspěch, však měli tradiční zvířátka z kaštánků. Zhotovené výrobky si děti odnesly domů, aby jim zde přinášely radost a potěšení.

Více fotografií ze října  ZDE