Slet Asociace lesních MŠ v Klíčku 20 - 21.2.2015

22.02.2015 14:04

Ve dnech 20 -21.2 proběhl v prostorách našeho klubu slet Asociace lesních mateřských škol. Sletu se zúčastnilo více 35 zástupců lesních školek a získali jsme celou řadu nových informací. Víkend byl plný zajímavých setkání, nových kontaktů a informací. Více o asociaci na lesnims.cz

 

 

Myšlenka lesní MŠ

 

Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti ve věku tří až šesti let, které jsou nejčastějšími návštěvníky lesních MŠ, najdou v přírodě to, co právě potřebují. Energií nabití ďáblíci přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si ještě troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky ve větvích nebo pilné mravence.

Pedagogové připravují program, který přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem. Pomůckami jsou často přírodniny - klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo počitadlo. Děti mohou poznávat všemi smysly - jak voní letní louka, jak zní různé druhy dřeva. A společně s učiteli přemýšlí a pozorují, pro koho má luční kvítí a plody lesa význam, poznávají vlastní hranice a rozvíjejí přátelství ve hrách, které mají v lese nekonečně mnoho podob. Neznamená to však, že děti z lesní MŠ nepoznají "výdobytky civilizace," naopak. V zimě si děti uvědomí krásu teplého domova, po celý rok cestují veřejnou dopravou za různými návštěvami a účastní se kulturních a jiných společenských událostí ve svém okolí. Lesní mateřská škola také vytváří různé slavnosti a jarmarky pro veřejnost.

Lesní MŠ může fungovat samostatně, nebo ve spolupráci s klasickou MŠ (sdílení kuchyně a jídelny, případně společná část programu). V obou případech pružně řeší poptávku po místech v MŠ a zájem o programu venku.

Zásadou v lesních MŠ je menší počet dětí na pedagoga než je tomu v klasických MŠ.

Členové Asociace lesních MŠ dali dohromady devět bodů, které jsou typické pro lesní MŠ.

 

O asociaci?

Asociace lesních mateřských škol (dále Asociace lesních MŠ)  je akreditovaná vzdělávací instituce, která sdružuje organizace i jednotlivce usilující o přímý kontakt předškolních dětí s přírodou. Od svého vzniku v roce 2011 Asociace lesních MŠ napomáhá rozvoji organizací, které se této činnosti s dětmi systematicky věnují. Zároveň usiluje o uznání lesní mateřské školy jako plnohodnotné formy předškolního vzdělávání a to jak u široké veřejnosti, tak u zákonodárců a státní správy.

 

Dlouhodobou vizí Asociace lesních MŠ je ukotvení lesních mateřských škol a dalších forem venkovního vzdělávání v kurikulu a právním řádu České republiky. K tomuto cíli Asociace lesních MŠ směřuje tím, že

realizuje výzkum zaměřený na přínosy pravidelného kontaktu dětí s přírodou

jedná se zákonodárci a zástupci státní správy

podílí se na osvětě v oboru

nabízí know-how zájemcům o realizaci vzdělávání formou lesní mateřské školy.

 

více na lesnims.cz