Středa 22.4.2015 od 18hodin - Přednáška Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc: Teorie Gaia po 40 letech - zámek Brandýs nad Labem

05.04.2015 21:49

Teorie Gaia předpokládá, že živé a neživé procesy na planetě jsou těsně provázané a neoddělitelné. J. Lovelock, autor teorie, musel čelit ostré kritice: vědci ji považovali za mystickou, a mystici, pravda, ji často zveličili.

Předvedu, jakou úžasnou cestu teorie nastínila v oblasti dynamiky zemského tělesa, vzniku života a jeho provázanosti přes celou planetu. K výsledkům v těchto oblastech by se věda dopracovala i bez teorie Gaia, avšak sjednocující princip, který nabídla, je velkou inspirací pro vědce i pro laiky - i bez oné mystiky.

Biolog doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.

 

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. (*20.3. 1949, Kremnica, SK) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Původně se věnoval fyziologii živočichů a buňky. Habilitoval se v oboru Filozofie a dějin přírodních věd. Působí na katedře filozofie a dějin přírodních věd na PřF UK, kde se zabývá teoretickou biologií. Je také vědeckým pracovníkem Centra pro teoretická studia, společného pracoviště AV ČR a Univerzity Karlovy. Byl na stážích v Bruselu, Tübingenu a New Yorku. Přednáší o evoluci života, teoretické a buněčné biologii, v těchto oborech napsal nebo přeložil řadu knih. Napsal knihy Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny (2000), Berušky, andělé a stroje (spolu s J. Kelemenem, 2004), Život čmelákův (spolu s T. Daňkem, 2005), Staré pověsti (po)zemské (spolu s L. Hajnalem, 2007), Profil absolventa (2008), editoval sborníky Náhoda a nutnost (2008), monografii Markoš a spol.: Life as its own designer (Springer, 2009), Jazyková metafora živého (2010). 

O teorii gaia: https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_Gaia