Ohlédnutí - Středověký Svatováclavský jarmark

02.10.2015 21:57

V pondělí  na Václava se na zahradě klubu Klíček v Rezidenci  již v dopoledních hodinách pohybovali pouze lidé v dobových kostýmech.  Jednoduché oděvy přepásané stužkami a provazy, dozdobené pouze o vydělané kůže a kožky, jsou opravdu jako z dob knížete Václava. Dlouhé a rozpuštěné vlasy, zvláštní pokrývky hlavy, to vše ušil Ateliér 6tej smysl inspirovaný dobovou literaturou. Pro návštěvníky malé i velké byly k vidění ukázky řemesel a dobových her připravených a organizovaných rodiči a přáteli klubu Klíček. Děti si mohly vyrobit štít a meč, korunku a vějíř, ulovit kance, bojovat s drakem, dřevcem, běhat na chůdách, zabojovat na kladině či proti rytířům z hradu. Většina maminek dětí navštěvující klub Klíček napekla koláče, připravila marmelády, sirupy, nasušila ovoce a usušila bylinky. Samy maminky pak výrobky prodávaly a informovala kupující o našem klubu.

Navečer se „Svobodný lid knížete Václava“ rozrostl o psovody a jezdce na koních a kolem půl deváté se skupina více jak stodvaceti okostýmovaných organizátorů a dobrovolníků vydala s loučemi na průvod se Svatým Václavem a jeho družinou. Na průvod čekalo plné náměstí zvědavců, kdo neviděl, musí si vyčkat do dalšího roku :o)

Více fotografií ZDE