Svatováclavský jarmark v Klíčku

28.09.2019 20:30

V rámci Národní svatováclavské pouti jste mohli od 11.00 do 17.00 navštívit Středověký svatováclavský jarmark v Klíčku

Den v duchu středověkých tradic a řemesel, kterým Vás vedou dobově oblečení lidé. Můžete si užít
tradiční řemesla, ruční výrobky, program a dílny pro děti, pečení v komunitní peci a další.
Ve večerních hodinách se přidáváme do průvodu Svatého Václava, který se svou družinou vyráží od
bran Rezidence.

https://photos.app.goo.gl/L8oR57ekH4CGwruY6