Svatováclavský jarmark v Klíčku

06.09.2021 15:44

Opět v rámci Národní svatováclavské pouti bude 28.9. na zahradě od 11.00 do 17.00  Středověký svatováclavský jarmark v Klíčku.

Vyzýváme nynější i bývalé Klíčkové a přátelé, spolky a organizace, naše známé stánkaře, kteří se rádi opět účastní!

Den v duchu středověkých tradic a řemesel, kterým Vás vedou dobově oblečení lidé. Můžete si užít
tradiční řemesla, ruční výrobky, program a dílny pro děti, pečení v komunitní peci a další.

https://photos.app.goo.gl/L8oR57ekH4CGwruY6