Svatováclavský jarmark

27.09.2021 09:25

Tentokrát Svatováclavské slavnosti byly méně oslavné ve městě, bez průvodu a akcí na náměstí..ale u nás to znát vůbec nebylo. Naopak. Takovou návštěvnost jsme snad ještě neměli. Naše občerstvení maminek bylo do dvou hodin vykoupené a na stanovištích, kde si děti mohly vyzkoušet různé klání - střílet kuší, lukem, prakem, vyrobit si dukát, štít či meč a dýku. Nebo ulovit kance či bojovat na kladině. Bylo krásně,tak se dalo hezky odpočinout na naší zahradě a pozorovat třeba dravce. Byla opět možnost koupit si něco hezkého od místních umělců, které měli u nás stánky. Příští rok se těšíme a  snad i s průvodem!