Světový den vody

18.03.2013 14:34

Voda nezná hranic - celkem 148 států má na svém území povodí, které zasahuje na území více států. Na světě je celkem 276 mezinárodních povodí, z toho 68 z nich se rozkládá v Evropě, kde se nachází i povodí s největším počtem sdílejících ho zemí - Dunaj, jehož povodí zasahuje celkem do 19 států. Na konci roku 2010 Valné shromážděné OSN vyhlásilo rok 2013 mezinárodním rokem vodní spolupráce. Tomuto tématu budou věnovány i každoroční oslavy Světového dne vody připadajícího na 22. březen. Na úvodním ceremoniálu k začátku Mezinárodního roku vodní spolupráce v Paříži 11. února 2013 byl vyhlášen i slogan pro tento rok, který vzešel ze soutěže více než 12 000 zaslaných návrhů a následného hlasování. Sloganem je "Water, water everywhere, only if we share". Ve volném českém překladu tedy: "Vody není nekonečně, užívejme ji společně". V průběhu celého roku bude toto téma připomínáno při různých akcích a aktivitách. První z nich budou oslavy Světového dne vody 22. 3. 2013. Vodní spolupráce se však neomezuje jen na mezinárodní úroveň, naopak právě na lokální úrovni vzniká nejvíce konfliktů v užívání vody. Pokud byste se chtěli zapojit do aktivit v rámci Mezinárodního roku vodní spolupráce, tipy na způsob zapojení a řadu podpůrných materiálů naleznete na internetových stránkáchwww.unwater.org. Budeme rádi, když se s námi o vaše aktivity podělíte. Více čtěte zd e.

Informace k mezinárodnímu roku spolupráce ZDE