Ukázková přírodní zahrada Klíček

21.10.2021 10:38
Další velká hvězdička pro Klíček!! Prošli jsme ukázkově certifikací a po 9ti letech práce se naše píle zhmotnila! Zahrada je nyní Ukázková Přírodní zahrada! Přijímáme gratulace a vítáme návštěvy předem hlášené! A kdo chodí do Klíčku, ten ví, co je naše zahrada za poklad!:o)
Ukázková přírodní zahrada nejenom splňuje kritéria pro udělení základní plakety Přírodní zahrady, ale tato kritéria převyšuje určitými zvláštnostmi, vyniká nad průměrnými nebo standardními zahradami. To může být dáno uspořádáním zahrady, tematickým zaměřením, ale také speciálním využitím a zpracováním zahradních produktů apod.
V Ukázkových přírodních zahradách se můžete osobně přesvědčit, jak to funguje a najít zde inspiraci pro vlastní zahradu. V roce 2020 je v ČR již 103 takových zahrad. Jsou to zahrady různých typů. Od veřejně přístupných ploch, přes školní zahrady, produkční zahrady až k zahradám soukromým. Informace a fotografie všech ukázkových zahrad najdete na https://prirodnizahrada.eu/ukazkove-zahrady-kraje/