Vyúčtování grantu na akce a dotace na spolek od města Brandýsa nad Labem, výhledy na rok 2022

31.03.2022 19:00

Opět jako každý rok jsme začátek roku kromě jiného věnovali vyúčtování grantu na akce a dotací na činnost spolku a opět žádali na další rok.

Kromě provozu dvou dětských skupin, lesního klubu Poupata a Semínka a lesní družiny, vedení a rozšíření EVVO programů pomocí šablon, realizace 10ti letních táborů, nás čeká hromada jiné práce. Především opět realizace našich pravidelných veřejných a komunitních akcí, které v době covidové být nemohly. Také hromada práce na zahradě, kde bychom rádi blátivé kuchyňky, venkovní kuchyň, provazovou síť na lezení, Olla láhve na využití vody, dosázení zahrady rostlinami a stromy, vybavení polytechnické dílny, oprava pece, rozšíření spolupráce s ostatními školkami a školami.. rádi bychom získali nějakou dotaci na udržení lesní družiny, či alespoň prostor Letokruhů, dotaci na postavení venkovní učebny a jídelny místo kůlen, které spadly při letní bouřce po pádu vzrostlého stromu..

Nyní nás čekají zápisy, i když míst pro děti z Poupátek a Semínek bude letos do DS velmi málo. 

Kdo má zájem může si prohlédnout naše poslední závěrečné zprávy a žádost o dotaci na činnost, uvidíme kolik dostaneme na rok 2022.. 

 

Zaverečná zpráva dotace 2021_fin.pdf (849785)
Zaverečná zprava grant akce 2021_Final.pdf (809679)
Příloha 2a_Projekt - Žádost o dotaci 2022 - Příspěvky na činnost společenských, kulturních a zájmových organizací.docx.pdf (302534)
Příloha 1a_Projekt - Žádost o dotaci 2022 - Grantový program města na rok 2022.docx.pdf (320896)