Vyúčtování dotací a nové žádosti na činnost spolku na MÚ Brandýs nad Labem

17.02.2021 13:19

Opět jako každý rok jsme začátek roku věnovali vyúčtování grantu na akce a dotací na činnost spolku a opět žádali na další rok.

Uvidíme, jaká bude epidemiologická situace, ale doufáme, že se opět budeme společně setkávat na našich pravidelných akcích, začínaje Dnem Země v dubnu.

Kromě brigád a realizace grantu od SFŽP na vybavení zahrady pro naši činnost a realizace minimálně 9ti letních táborů, nás čeká hromada jiné práce. Zápisy, vyúčtovaní ostatních dotací a pomalá realizace našich snů do dalších let.

Kdo má zájem může si prohlédnout naše poslední závěrečné zprávy a žádost o dotaci na činnost. 

Příloha 2a_Projekt - Žádost o dotaci 2021 - Příspěvky na činnost společenských, kulturních a zájmových organizací.docx.pdf (287529)
Zaverečná zprava grant akce 2020_Final.docx.pdf (5409864)
Zaverečná zpráva dotace 2020_fin.docx.pdf (9681587)